website design software
peterdrugsboek
logo

Dent u iets crimineels te signaleren in de buurt, zoals de hele dag aanloop aan een voordeur in uw straat. of denkt u “hier is iets niet pluis” bel dan alstublieft!!!!!! TIPLIJN

20200706_072403 (2)

  Map-NL-Digest        Friday, January 10 2020        Volume 2019 : Number 097

a

001 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: welingelichtekringen.nl

002 David Nathan, psychiater en voorzitter DFCR: 'Binnen 5 jaar verwacht ik

     Source: DeWereldMorgen

003 Stadsnomaden leven en laten leven in het Amsterdamse havengebied

     Source: Trouw

004 Taghi van de straat, maar de coke blijft: 'Er komen nieuwe mensen'

     Source: RTL Nieuws

005 Medicinale cannabis minder dan 50.000 keer verstrekt

     Source: ApothekersNieuws

006 Wiet werd in Nederland verboden om Egypte een gunst te verlenen

     Source: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722697672&sdata=qqGn4VDVF%2FQMmtt%2BFJw6DTGCvQIosixoSGk1oBoLZYo%3D&reserved=0

007 Polen drinken meer dan ooit - vooral rond Kerst

     Source: Trouw

008 Nederlander in Cambodjaanse cel om 3 gram drugs

     Source: Telegraaf

009 Succesvol, sociaal en afhankelijk van alcohol: de High Functioning Alco

     Source: Vrij Nederland VN

 

----------------------------------------------------------------------

 

Subj: 001 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Thu, 9 Jan 2020 08:24:56 -0800

 

Newshawk: Dennis? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: welingelichtekringen.nl

Copyright: welingelichtekringen.nl

Pubdate: 25 december 2019

Author: Jeanette Kras

Address: Huzarenlaan  20, 7214EC  Epse

Contact: info@welingelichtekringen.nl

Website:www.welingelichtekringen.nl

 

FEMKE HALSEMA: ?AMSTERDAM HEEFT EEN ORDINAIRDER IMAGO DAN ZE VERDIENT?

 

Burgemeester Femke Halsema wil de drugsproblematiek in Amsterdam hard aanpakken. ?In alles wil ik Amsterdam bewaken als een vrije en open stad, en dat beeld wil ik versterken. Want Amsterdam heeft een ordinairder imago dan ze verdient, vooral in het buitenland,? vertelt ze in een groot interview in het Algemeen Dagblad.

?Ik wil dat we een onconventionele en dwarse stad blijven, maar ook dat we heldere grenzen stellen aan onze tolerantie. Want als je dat niet doet, gaat tolerantie aan tolerantie ten onder, zoals filosoof Karl Popper al zei.?

De vrijgevochten burgemeester is duidelijk: ?Tolerantie is iets anders dan laisser-faire en heeft als kenmerk dat het altijd schuurt. Je hebt de levensstijl en het gedrag van mensen te accepteren, ook al zint dat je niet. Het betekent dat je in deze stad te respecteren hebt dat dragqueens bij onze openbare sfeer horen, wat je religieuze, culturele of traditionele opvatting ook is. En als meisjes of vrouwen of homoseksuelen of moslims of joden zich niet meer vrij voelen op straat, staat tolerantie onder druk en dat is nu af en toe zo.?

Halsema legt uit: ?Bij vrijheid hoort dat je aangesproken mag worden op je verantwoordelijkheid, niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de sociale verhoudingen in de stad. Ik houd de vrije ruimte in stand, maar vind het wel tijd voor een volwassen gesprek over drugsgebruik. Dit betekent dus niet dat ik met wetgeving kom die gebruik inperkt.?

Waarom ze drugshandel zo hard wil aanpakken? ?Omdat het onze stad en de economische verhoudingen verloedert. Er gaat te veel geld in om, waardoor kwetsbare jongeren steeds vaker bereid zijn in drugs te handelen of gerelateerde misdaden te plegen, zoals liquidaties. Deze prioriteit stond niet in het collegeakkoord, daarom heb ik het met een kunstgreep, door een rapport van Jan Tromp en Pieter Tops, op de agenda gezet.?

Zelf heeft ze niet veel met drugs. ?Ik heb decennia geleden, zoals iedereen in Enschede, achter de kerk zitten blowen. En toen ook een keertje cocaine gebruikt. Maar toen vond ik het zo lekker dat ik dacht: dit moet ik niet nog een keer doen.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F68Wwu6KJC9zO2.html&data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722697672&sdata=ToAXIbbVFs%2FTlGshnwHOSXaOMIbl0PHAba7rfC48dPo%3D&reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 002 David Nathan, psychiater en voorzitter DFCR: 'Binnen 5 jaar verwacht ik federale cannabislegalisering in VS'

From: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Thu, 9 Jan 2020 08:26:31 -0800

 

Newshawk: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: DeWereldMorgen

Copyright: 2010-2015 DeWereldMorgen.be<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-nd%2F2.0%2Fbe%2Fdeed.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722697672&amp;sdata=%2FUHcK7X3z3WBzAYYtNyjLz%2FX6BOrDO6Zo805Z7SUMdA%3D&amp;reserved=0>

Pubdate: 16-12-2019

Author: Patrick Dewals

Adress: Van Arteveldestraat 17, 2060 Antwerpen

Contact: +32 (0)3 234 35 85

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.dewereldmorgen.be&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=Ir5%2F%2BKMjNr2JVa5v6xPz06ccNOahmldw4oEcjvgdCkc%3D&amp;reserved=0

 

DAVID NATHAN, PSYCHIATER EN VOORZITTER DFCR: ?BINNEN 5 JAAR VERWACHT IK FEDERALE CANNABISREGULERING IN VS?

 

Interview

Doctors for Cannabis Regulation (DFCR) is een Amerikaanse artsenorganisatie die zich tot doel stelt om recreationeel cannabisgebruik voor volwassenen te legaliseren. Volgens DFCR zorgt het huidige federale verbod voor sociale onrechtvaardigheid en brengt ze de volksgezondheid schade toe. David Nathan, psychiater en voorzitter van de bestuursraad onthult hoe het verbod de Amerikaanse samenleving aantast en welke verbeteringen cannabislegalisering met zich meebrengt.

 

Waarom stichtte u Doctors for Cannabis Regulation?

Mijn engagement ontstond omstreeks 2014. Ik werd toen uitgenodigd om lid te worden van een coalitie van de NAACP, ACLU en andere organisaties in mijn thuisstaat New Jersey. Deze coalitie bepleitte de legalisering van cannabis als een reele mogelijkheid. Er ontbrak een artsenorganisatie om dit proces te begeleiden met DFCR vullen we deze leegte in. Onze organisatie brengt vele prominente artsen samen. Toen ik mijn vrouw vertelde wie zou deelnemen, antwoordde ze: ?Het is je gelukt om het Dream Team van artsen die cannabislegalisatie ondersteunen rondom je heen te verzamelen?. En ze heeft gelijk. Indien je een (Amerikaanse) arts bent en de genoemde lijsten doorneemt dan herken je personen die je professor aan de universiteit waren en/of de auteur van de wetenschappelijke papers die je las.

 

Men zou kunnen verwachten dat artsen die zich inzetten voor cannabislegalisering dit omwille van medicinale doeleinden doen. Doch is dit bij DFCR niet het geval.

Nee, we bestrijden in de eerste plaats het verbod dat volwassen recreationeel cannabisgebruik bestraft. De ervaring bewijst dat het verbod niet werkt en zeer veel schade met zich meebrengt. Met de legalisering van cannabis willen wij de schade op vlak van sociale rechtvaardigheid en volksgezondheid minimaliseren.

 

De Amerikaanse federale overheid hanteert vandaag een verbod op basis van de Controlled Substances Act (CSA) van 1971. Deze wet is de Amerikaanse implementering van het Internationale Drugsverdrag (1961) van de Verenigde Naties. Wat stipuleert deze wet aangaande cannabis?

De CSA classificeert de verschillende drugs in 5 verschillende categorieen of Schedules. Ze steunt hierbij op de intrinsieke kwaliteiten van de verschillende drugs. De categorie met de meest gevaarlijke drugs is Schedule I, de minst gevaarlijke Schedule V. Cannabis resideert in Schedule I samen met heroine, LSD, MDMA, en dergelijke meer. Om in deze categorie terecht te komen moet een substantie aan drie verschillende voorwaarden voldoen. (1) Er is geen aanvaard medisch gebruik van de substantie in de VS. (2) De substantie heeft een grote verslavingspotentie. (3) Het veiligheidsprofiel van de stof is ongekend of problematisch.

Maar de waarheid is dat cannabis aan geen enkele van deze drie voorwaarden voldoet. (1) Cannabis wordt voor verschillende medische indicaties gebruikt in de VS. Voor sommige van deze indicaties bestaan goed onderbouwde onderzoeksrapporten. Denk bijvoorbeeld aan nausea, braken, verlies van eetlust en gewicht ten gevolge van chemotherapie. Bovendien is cannabis in 33 van de 50 staten voor medicinale doeleinden legaal. (2) Cannabis heeft geen grote verslavingspotentie maar een matige verslavingspotentie. Men kan deze vergelijken met koffie. Dit is minder dan sommige legale drugs zoals alcohol of tabak. (3) Tenslotte heeft cannabis een goed gekend en redelijk veiligheidsprofiel.

Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de overheid cannabis als een Schedule I drug categoriseert. Met DFCR willen we niet dat cannabis naar een minder gevaarlijke Schedule verhuist. We willen dat cannabis uit het classificeringsschema verdwijnt.

 

Wat doet DFCR in de praktijk om haar standpunten aan het bredere publiek bekend te maken?

We ondernemen vier verschillende zaken.

Ten eerste schrijven we artikels in lekenmagazines maar evenzeer in de gespecialiseerde literatuur. In de artikelen beargumenteren we met concrete feiten waarom legalisering een betere optie is dan het huidige verbod en zelfs decriminalisering vormt.

Daarnaast spreken we op verschillende publieke evenementen of congressen. Regelmatig kan je een DFCR lid op de lokale/nationale radio of televisie onze standpunten horen verdedigen.

Omdat we in evidence-based kennisverspreiding geloven, geven we cursussen aan artsen en andere zorg gerelateerde beroepen. Daarnaast geven we lezingen over de gezondheidsgevolgen van recreationeel cannabisgebruik aan leken. Jongeren en volwassenen bezoeken deze samenkomsten. Voorts vind je op onze website een heleboel informatie over de schadelijke gevolgen voor de sociale rechtvaardigheid en volksgezondheid die gepaard gaan met het verbodsbeleid.

Waar sommige op zich staande feiten de cannabislegalisering misschien niet ondersteunen, doet het samenbrengen van alle wetenschappelijke feiten dit wel. Met het DFCR willen we dat het politieke beleid de wetenschappelijke gegevens weerspiegelt. Het huidige verbod doet dit duidelijk niet!

Tenslotte getuig(d)en onze deskundigen herhaaldelijk voor verschillende statelijke of het nationale parlement(en). Onlangs sprak ik als deskundige het House Judiciary Subcommittee on Crime, Terrorism and Homeland Security toe. Ik sprak er voor nationale parlementsleden en weerlegde er onder andere de vaak geuite cannabis als gateway drug-theorie en vergeleek de verslavingspotentie van recreationeel cannabisgebruik met die van cafeine. Ook deze feiten komen uit de wetenschappelijke literatuur!

 

Welke reacties krijgt u wanneer u tijdens een lezing stelt dat cannabis een veel minder gevaarlijke substantie is dan haar Schedule I rangschikking doet vermoeden?

Tegenwoordig nemen de meeste Amerikanen, ook artsen, dit voor waar aan. Wanneer men de wetenschappelijke gegevens doorneemt kan men trouwens moeilijk anders. Volgens verschillende nationale peilingen zijn er ondertussen al zevenenzestig procent van de volwassen Amerikanen die de legalisering van cannabis ondersteunen. Vooral de politieke instellingen en, tot voor kort, de medische organisaties blijven terughoudend reageren wanneer een mogelijke legalisering ter sprake komt.

 

Indien cannabis niet zo een groot gezondheidsgevaar inhoudt, is er dan eerder sprake van een morele veroordeling van cannabisgebruik? Weerklinkt in het cannabisverbod een echo van de puriteinse matigingsbewegingen van het einde van de negentiende eeuw?

Absoluut! Tot 1920 was cannabis in de VS bijna onbekend als recreationele drug. Men kende het wel voor allerhande medische toepassingen en kon het in verschillende vormen (siroop, zalf, tincturen, pleisters, ?) in de apotheek vinden. In andere landen, zoals in het Midden-Oosten en Indie, gebruikte de bevolking cannabis wel voor recreationele doeleinden. Zo ook in Mexico, het zuidelijke buurland van de VS. Mexicaanse migranten, die zich in de zuidelijke staten van de VS vestigden, introduceerden recreatief cannabisgebruik in de zuidelijke Verenigde Staten. In de grote Noord-Amerikaanse steden waren het vooral Afro-Amerikanen die cannabis gebruikten. Het cannabisverbod werd een politiek-legale manier om beide groepen, die een groot deel van de dominante blanke cultuur al verguisde, te marginaliseren.

 

Michelle Alexander, burgerrechtenadvocate en professor, stelt in haar boek The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness dat de wetgeving, die cannabis en drugs in het algemeen omkadert, een voortzetting is van de Jim Crow Laws. Wat vindt u van haar stelling?

Ze heeft absoluut gelijk. In haar boek geeft ze op een treffende manier weer hoe dit in zijn werk ging en vandaag nog steeds gebeurt. Toen de Civil Rights Act (1964) ervoor zorgde dat de segregatiepolitiek ten aanzien van Afro-Amerikanen en andere gekleurde minderheden niet langer wettelijk was, vond men in de drugswetgeving een volwaardige vervanger om het eerdere discriminerende beleid verder te blijven zetten.

Dit strafbeleid straft het individu door boete, arrestatie, stigma, opsluiting, ?. Tegelijkertijd zorgt het hebben van een strafblad voor problemen met het vinden van werk, verschillende sociale tegemoetkomingen (school- universiteitsbeurs, sociale huisvesting, ?), registreren voor verkiezingen en dergelijke meer. Bovendien wordt naast het individu ook zijn gemeenschap in het geheel getroffen. Zo hebben Afro-Amerikanen drie keer meer kans, ondanks vergelijkbare gebruikscijfers, op een arrestatie voor cannabisbezit dan Europese Amerikanen. De armoede die voortvloeit uit strafregisters schaadt gemeenschappen van kleur en beperkt de toegang tot gezondheidszorg, en dat maakt het tot een volksgezondheidsprobleem.

De overheid legitimeert haar gedrag door te stellen dat ze dit omwille van de ordehandhaving en de volksgezondheid doet. Maar dat klopt niet. De discriminatoire punitieve behandeling is trouwens nog veel duidelijker bij de berechting van cocaine. Cocaine en crack zijn in feite dezelfde substantie. De gebruikers van cocaine zijn overwegend wit, die van het goedkopere crack vooral Afro-Amerikaans. Voor 1986 behandelde de rechtspraak beide drugs op een zelfde strafrechtelijke manier. Maar toen trad de Anti-Drug Abuse Act in voege. Deze voorzag een minimale strafvordering van 5 jaar gevangenisstraf, bij een eerste overtreding, voor het bezit van 5 gram crack. Dezelfde wet stelt zich voor het bezit van cocaine, dat vooral rijke witte mensen nuttigen, veel milder op. Om dezelfde minimumstraf van 5 jaar te krijgen, moet men minstens 500 gr cocaine bezitten. Dat is honderd keer meer!

Door de wet verzeilde heel veel jonge zwarte mannen, 80 procent van de arrestaties voor dit delict, achter de tralies. Vanzelfsprekend had dit desastreuze gevolgen voor het individu, maar ook voor zijn lokale gemeenschap. Zo kunnen gevangenen of mensen met een strafblad niet gaan stemmen. Wanneer grote aantallen mensen van een bepaalde etnische minderheid stemdood worden gemaakt, heeft dit vanzelfsprekend zijn weerslag bij de verkiezingen en in het gevoerde politieke beleid. Ondertussen is de verhouding tussen de hoeveelheid coke en crack voor de wetgeving van 100:1 naar 18:1 teruggebracht. Maar deze benadering blijft discriminerend, onrechtvaardig en heeft niets met de volksgezondheid noch ordehandhaving van doen.

 

In hoeverre zijn de verschillende kerken (mede) verantwoordelijk voor het veroordelen van drugsgebruik?

Dat is moeilijk in te schatten. Het is duidelijk dat er bij de maatschappelijke benadering van drugsgebruik sprake is van een misplaatste moraliteit. We hebben lang geloofd dat drugs slecht zijn, dat de mensen die ze gebruiken slecht zijn, en dat degenen die betrokken zijn bij de drugshandel hun vrijheid niet waard zijn. Maar de eventuele rol van de vele verschillende kerken hierbij, is bij mijn weten in de VS niet onderzocht.

Hier in New Jersey hebben Afro-Amerikaanse kerken zich in het verleden steeds verzet tegen de hervorming van het drugsbeleid. Maar tegenwoordig worden veel pastors en hun congregaties zich ervan bewust dat de door de regering gevoerde drugsoorlog gericht was tegen vooral gekleurde mensen. Bijgevolg steunen een groeiend aantal prominente pastors de strafrechtelijke benadering niet langer en pleiten ze nu openlijk voor de legalisering, en niet alleen voor de decriminalisering, van cannabis.

Met deze verandering willen ze niet alleen dat het buitenproportioneel arresteren van minderheden stopt. Ze willen dat de schadelijke effecten van het verbod worden teruggedraaid door middel van sociale gelijke kansen programma?s en tegelijkertijd willen ze de diversiteit in de snelgroeiende cannabisindustrie waarborgen. Volgens mij zal de vernieuwde denkwijze die de kerkgemeenschappen momenteel begeesterd een belangrijke drijvende kracht vormen bij de verdere cannabislegalisering in de VS.

 

Waarom pleit DFRC voor cannabislegalisering en niet voor decriminalisering?

Bij decriminalisering reguleert de overheid de productie en verkoop van cannabis niet. Daarom kan er geen kwaliteitscontrole op de cannabis gebeuren en is het best mogelijk dat gebruikers cannabis kopen die insecticiden, pesticiden of andere contaminerende stoffen bevat. Vanzelfsprekend is dit vanuit gezondheidsoverwegingen niet wenselijk.

Voorts kent de gebruiker in een niet gereguleerde markt bij aankoop evenmin de sterkte van de aangekochte cannabis. Bovendien zal de verkoop nog steeds gebeuren door illegale dealers die wellicht niet zullen terugdeinzen om hun waar aan minderjarigen te verkopen. In het slechtste geval bieden ze eveneens gevaarlijkere drugs aan.

Tenslotte zorgt het decriminaliseren van cannabis niet voor het beeindigen van politieaanhoudingen. De staat New York decriminaliseerde cannabis in de jaren 1970 maar ieder jaar opnieuw zijn tienduizenden mensen het slachtoffer van een aanhouding omwille van cannabisbezit.

Cannabislegalisering lost deze problemen grotendeels op.

 

Vindt u dat cannabisgebruikers zelf cannabisplanten moeten kunnen telen?

Absoluut. We zijn van het principe dat gebruikers een bepaald aantal planten voor hun eigen gebruik moeten kunnen telen. Dit is voor veel mensen, die vaak meer tijd dan geld hebben, een kostenbesparende activiteit. Soms kan het voor medische doeleinden zelfs een oplossing bieden. Dit komt omdat voor de industrie meer zeldzame soorten telen niet winstgevend is en dus economisch gezien niet rendabel. Hierdoor kunnen patienten, die voor de bestrijding van hun aandoening een speciale varieteit nodig hebben, in zelfteelt een reddingsmiddel vinden.

 

U stelde dat de kwaliteitscontrole van cannabis een voordeel is die de legalisering meebrengt. Maar hoe weerhoudt men thuistelers ervan om schadelijke stoffen (pesticiden, insecticiden, ?) aan hun teelt toe te voegen?

Dit kan men niet! Maar men mag hopen dat mensen er niet voor kiezen om zichzelf te vergiftigen. Uw vraag raakt trouwens een dieperliggende kwestie aan. We moeten ons namelijk durven afvragen in hoeverre we willen dat de overheid zich kan bemoeien met het individuele gedrag van een volwassene in zoverre dit een ander niet schaadt. De Nederlandse filosoof Baruch Spinoza schreef meer dan 300 jaar geleden over de dwaasheid van moraliteitswetten, en we hebben deze les op de een of andere manier nog steeds niet geleerd.

Vele mensen zonnen zonder zonnecreme. Voor een heleboel onder hen is dit niet zonder risico. Willen wij als samenleving dat de overheid door middel van het strafrecht tussenbeide komt en volwassen daders opspoort, hen tegen hun wil insmeert, beboet of nog arresteert? Volgens mij moet men dergelijke activiteiten aan het geweten van het individu overlaten. De overheid moet hier niet bij worden betrokken. Zelfs indien dit betekent dat niet ingesmeerde zonnebaders hierdoor mogelijks schadelijke gezondheidsgevolgen kunnen oplopen.

 

Het is bijna onmogelijk om het over cannabis te hebben zonder dat iemand reageert door te stellen dat cannabisgebruik zeer gevaarlijk is voor de geestelijke gezondheid. U bent psychiater, hoe denkt u over deze aangelegenheid?

Ik behandel vooral mensen met een bipolaire ? of een psychotische aandoening en begrijp de bezorgdheid. Uit de literatuur weten we dat mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose beter geen cannabis gebruiken. Bij hen kan cannabisgebruik een psychose uitlokken of wanneer ze reeds een psychose hebben hun toestand verergeren. Maar we weten niet of cannabisgebruik een psychose veroorzaakt bij personen die anders geen risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.

Schizofrenie heeft een prevalentie van 1 a 2 % in de bevolking. Het komt bij alle verschillende sociale klassen en nationaliteiten voor. Ondertussen schat men dat ongeveer 7 % van de Amerikanen (22 miljoen) cannabis gebruikt. Toch hebben we geen onderzoeksgegevens die stellen dat de prevalentie van schizofrenie samen met het percentage recreationele cannabisgebruikers steeg.

Dit neemt niet weg dat ik er vrij zeker van ben dat ik reeds jongeren behandelde waarbij cannabisgebruik de trigger was voor hun eerste psychotische episode. Maar ook andere triggers hadden dit bij deze kwetsbare individuen kunnen bewerkstelligen. Zo kan het innemen van sommige medicijnen, bijvoorbeeld antimalariamiddelen of medicijnen tegen Parkinson, of sterke stresservaringen een psychose triggeren.

De bezorgdheid omtrent de geestelijke gezondheid rechtvaardigt de huidige strafrechtelijke benadering niet. We kunnen moeilijk iedere cannabisgebruiker gaan straffen omwille van het risico dat een minderheid van mensen met een psychotische of psychiatrische problematiek loopt. Het lijkt me veel beter om de mensen, zeker zij die de risicogroep vormen, zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke gevaren dat cannabisgebruik meebrengt.

Trouwens de stress die gepaard gaat met de strafrechtelijke benadering (aanhouding, fouillage, ?) zorgt eveneens voor een bepaalde belasting van de betrokkene zijn geestelijke gezondheid. In hoeverre deze werkwijze een psychose kan triggeren is onbekend, maar het helemaal uitsluiten kan men evenmin.

 

Denkt u dat er snel een federale legalisering van cannabis in de VS aankomt?

Ja, in de VS zijn er geen staten meer die hun beleid ten aanzien van recreationeel cannabisgebruik verstrengen. Veelzeggend is dat geen enkele staat, ondertussen zijn er 11, die recreationeel gebruik legaliseerde op zijn beslissing terugkomt. Een groeiend aantal politici bij democraten en republikeinen begrijpt dat legaliseren, meer nog dan decriminaliseren, een verbetering zal inluiden. Mocht ik er een tijdspanne op plakken, schat ik dat we binnen 3 a 5 jaar een federale cannabislegalisering in de VS mogen verwachten.

De verandering in de publieke opinie over recreationeel cannabisgebruik loopt enigszins parallel met de wijze waarop de Amerikaanse samenleving omging met de aanvaarding van het homohuwelijk. Dankzij de verspreiding van diverse en progressieve perspectieven begrepen genoeg mensen dat volwassenen in relaties van hetzelfde geslacht geen bedreiging vormden voor de samenleving. Het kostte de Verenigde Staten vervolgens slechts een paar jaar om van een samenleving die het homohuwelijk onaanvaardbaar vond te transformeren naar een samenleving die federale legalisatie omarmde.

Evenzo is de samenleving gaan begrijpen dat het volwassen cannabisgebruik geen schade toebrengt aan anderen. De risico?s van cannabislegalisatie kan men beheersen, en zijn in ieder geval veel minder dan de bekende nadelen van het cannabisverbod.

 

Hebben de slachtoffers van het verbodsbeleid recht op een compensatie voor de schade die ze individueel en als gemeenschap opliepen?

Zeker. Volgens DFCR hoort de overheid een deel van de belastingen die ze op de verkoop van cannabis voor volwassenen int, te investeren in sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen programma?s ten voordele van de geteisterde gemeenschappen. Daarnaast moet ze de huidige nog lopende aanklachten en veroordelingen voor cannabis gerelateerde feiten annuleren. Het betekent eveneens dat mensen die voor deze redenen momenteel in de gevangenis zitten worden vrijgelaten. Voorts moeten deze overtredingen van de betrokkenen hun strafblad verdwijnen. Dit is enorm belangrijk voor hun en onze toekomst.

Ten slotte moet de overheid garanderen dat getroffen individuen en gemeenschappen op een evenwaardige manier ondernemers in de cannabisindustrie kunnen worden. Het toestaan van eigenteelt voor volwassen cannabisgebruikers kan men deels ook als een, weliswaar kleine, tegemoetkoming zien.

 

Patrick Dewals is politiek filosoof en de auteur van ?Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie?. Hij is eveneens de initiatiefnemer van FREE MC

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F748a9gqk_eXD6.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=1pweezszrgri9tPInzKgtu%2FklEXTaNkWPBR9DVVyT8E%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 003 Stadsnomaden leven en laten leven in het Amsterdamse havengebied

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Thu, 9 Jan 2020 08:26:54 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Trouw

Copyright: Trouw

Pubdate: 18 december 2019

Author: Robin Goudsmit

Contact: info@trouw.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=VZ8SyePhJSNOsjjQu70z1j%2F4eEJT98iFQIlWw%2BQriMg%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=%2BXj1BMrRZJpgNznG%2BLfL8cI0BinocDFcd6g%2B%2BJHeb18%3D&amp;reserved=0>

 

STADSNOMADEN LEVEN EN LATEN LEVEN IN HET AMSTERDAMSE HAVENGEBIED

 

Twee plastic benen van een paspop steken uit een berg aarde. Aan weerszijden van een betonnen toegangsweg staan kleurige caravans opgesteld. Welkom op ?het landje?, het domein van de Amsterdamse stadsnomaden. Op het landje woont Ronnie, een kleine, bewegelijke man met weinig tanden. Vandaag draagt hij een paars T-shirt en een grote, zilveren ketting. Ooit werkte hij in de bouw, maar na een val van een ladder werd hij afgekeurd. Nu woont hij in een caravan. Van de gemeente krijgt hij een uitkering die bestemd is voor ?bijzondere doelgroepen?. De caravan van Ronnie staat pas een maand hier in het havengebied van Amsterdam Nieuw-West. Vorige maand verhuisden de laatste nomaden naar dit nieuwe landje: ze mochten van de gemeente niet langer op de oude plek blijven. Gelukkig voor de nomaden hoefden ze niet ver: het ?oude landje? bevond zich in hetzelfde stadsdeel.

Ronnie heeft zijn nieuwe plekje inmiddels ingericht. Het lijkt misschien wat rommelig in de caravan, maar wie beter kijkt ziet dat de bewoner een voorkeur heeft voor orde. In een hoek hangt een aantal overhemden op een hangertje, bij het bed is een aansteker via een oude spiraaltelefoonkabel aan de muur bevestigd. Op tafel ligt een omgekeerde pot naast een berg haribo-beertjes. Het lijkt alsof iemand is begonnen met de snoepjes te tellen, maar daar halverwege mee is opgehouden. ?Heb jij nog een beetje speed??, vraagt Ronnie aan Bram, die zijn caravan binnenkomt . Dat heeft Bram niet. ?Niemand heeft ooit wat?, moppert Ronnie vrolijk. Een brutale muis kijkt vanaf een kiezel de caravan in.

Ronnie en zijn buren staan bekend als ?stadsnomaden?. Ze hebben geen huis of permanente verblijfplaats. In plaats daarvan wonen ze in caravans op aangewezen stukken grond, hun landje. Soms kiezen ze voor deze levensstijl uit noodzaak, soms uit overtuiging. Velen van hen komen uit de kraakscene of kennen elkaar vanwege een gedeelde voorliefde voor psychedelische trancemuziek. Anderen waren dakloos en hebben op het landje min of meer onderdak gevonden. Maar wat iedereen hier wil, is leven op je eigen voorwaarden, zonder dat de maatschappij je vertelt wat je moet doen en laten.

 

Moeilijk dossier

Ook al trekken de stadsnomaden zich niets van de maatschappij aan, de maatschappij zoekt wel een manier om met hen om te gaan. De stadsnomaden vormen voor de gemeente Amsterdam al lang een moeilijk dossier. Sommigen zijn drugsverslaafd of kampen met psychische problemen. Dit jaar maakte burgemeester Halsema bekend dat ze een ?permanente oplossing? wil voor de groep.

Daarom was het oorspronkelijk de bedoeling dat de stadsnomaden niet hier, in Amsterdam Nieuw-West, zouden worden gevestigd, maar aan de andere kant van het IJ, in Amsterdam-Noord. Daar zouden ze langere tijd kunnen wonen. Maar omwonenden protesteerden: ze waren bang dat de nomaden voor overlast zouden zorgen. De gemeente richtte daarom weer een tijdelijke plek in voor de stadsnomaden. Hier mogen ze twee jaar blijven, mits ze van tevoren zouden meewerken aan een screening van de GGD.

Die screening ?stelde niks voor?, zegt Josien, een stadsnomade in een lammy jas die ook bij Ronnie in de caravan is aangeschoven. Ze drinkt een onbestemd geel drankje uit een plastic glas. ?Je moest drie vragen beantwoorden, en dat was het.? Ze grijnst. ?Ze moeten wat, he.? De gemeente laat weten dat drie inwoners van het oude landje begeleid zijn naar zorginstellingen.

Toch zijn de nomaden blij met het nieuwe landje. Ze hebben er drinkwater, dixies en binnenkort hopelijk stroomaggregaten. En belangrijk voor zowel de gemeente als de nomaden: er zijn op dit bedrijventerrein geen omwonenden. Dat betekent ?minder gezeur?, vooral over harde muziek.

 

Steeds verhuizen geeft ?tumult?

Twee jaar op deze plek bivakkeren zien de stadsnomaden daarom wel zitten. Steeds verhuizen geeft ?tumult?, zegt Josien. Reka, een vrouw van eind dertig met een vrolijk gezicht en een roze muts op haar kastanjekleurige dreads, beaamt dat. Onder burgemeester Eberhard van der Laan moesten de nomaden ieder jaar verhuizen. Dat was ?te radicaal?, zegt ze. ?Toen ben ik wel vier keer verhuisd.? Als ze liever een vaste stek zouden hebben, is de naam stadsnomade dan wel goed gekozen? Nee, zeggen de bewoners van het landje. ?Dat hebben zij bedacht?, zegt Ronnie. ?Zij?, dat is de gemeente. Een woordvoerder van de stad Amsterdam zegt dat niet duidelijk is waar het begrip precies vandaan komt.

Ook in andere steden duiken er af en toe ?stadsnomaden? op, al is niet altijd duidelijk wie er met die term bedoeld worden. Zo had Arnhem in 2017 te maken met een rondtrekkende groep personen die op gemeentegrond bivakkeerde. Utrecht gedoogt net als Amsterdam een nederzetting van daklozen en ex-krakers. Maar soms wordt de term ook voor heel andere mensen gebruikt. In Nijmegen bijvoorbeeld staat een groep jonge mensen die een zelfvoorzienend ecodorp stichtte, ook te boek als ?de stadsnomaden?.

In Amsterdam hebben ook de bewoners van het landje verschillende achtergronden. Reka komt uit Stuttgart. ?Weet je wel, het rijke gedeelte van Duitsland, waar Mercedes vandaan komt.? Eigenlijk deed Reka kunstacademie, totdat ze in de krakerswereld terechtkwam. Ze leverde jaren geleden haar portfolio in bij de Rietveld Academie en kwam niet meer terug. Toen er in Amsterdam een kraakverbod kwam, ging Reka op het landje wonen. Wat het landje vooral biedt is vrijheid, zeggen de bewoners. ?Hier hoef je niet te werken voor een huis en een huwelijk waarin je misschien helemaal geen zin meer hebt?, zegt Bram. ?Je kunt gewoon de hele dag met je muziek of je kunst bezig zijn, als je dat wilt.?

Leven op het landje, met weinig of helemaal geen geld, is bovendien niet zo ingewikkeld als het lijkt, vertelt hij. Uit de containers van groothandels in de buurt komt genoeg eten, soms brengen Amsterdamse koks restjes langs. De bewoners lenen elkaar gereedschap en levensmiddelen. ?Mensen vinden ons vaak zielig?, zegt Josien. ?Maar als ze eenmaal zien hoe relaxed het hier is, willen ze niet meer weg.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F76gFPO8sTt3uM.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=9aEYNRyH8OJIApXTc%2FTTga6lejc988CRawmCS1TOLL8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 004 Taghi van de straat, maar de coke blijft: 'Er komen nieuwe mensen'

From: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Thu, 9 Jan 2020 08:27:13 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: RTL Nieuws

Copyright: RTL Nieuws

Pubdate: 17-12-2019

Address: Sumatralaan 47 1217 GP Hilversum

Contact: rtlnieuws@rtl.nl<mailto:rtlnieuws@rtl.nl>

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.rtlnieuws.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=%2FQKniKqBRetxm4VirHjyeZFNSlW52llwbGS3LlBMeGo%3D&amp;reserved=0

 

TAGHI VAN DE STRAAT, MAAR DE COKE BLIJFT: ?ER KOMEN NIEUWE MENSEN?

 

'Hebbes!', zei een blije minister Grapperhaus na de aanhouding van Taghi. De opluchting is groot nu de meestgezochte crimineel van Nederland gevonden is. Volgens experts is het de vraag hoe groot de gevolgen voor de drugshandel in Nederland zijn. ?Taghi lijkt wel een hele goede strateeg te zijn dus er zal al een plan zijn gemaakt voor de aanhouding en wat er dan verder moest gaan?, zegt strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff. ?Je proeft uit alles dat hier rekening mee is gehouden. Het gevaar is dus alles behalve voorbij.? Hoewel Taghi en zijn organisatie enorme spelers zijn op de Europese cokemarkt, is dit zeker niet het einde, zegt Brinkhoff. ?Het punt is dat de cokehandel niet stopt, omdat ze nu Taghi hebben opgepakt. Zolang de winstmarges zo groot blijven, staan er altijd nieuwe mensen op.?

Criminoloog Frank van Gemert sluit zich hierbij aan. Volgens hem lopen er op dit moment in de drugshandel zo veel kanalen door elkaar, dat er altijd iemand klaarstaat om de macht over te nemen. ?Als Taghi de enige zou zijn, dan zou drugs hiermee uit de wereld zijn, maar dat is niet zo. Ik denk niet dat je aan de prijs op straat iets van zijn arrestatie gaat merken.?

Toch is er volgens Van Gemert wel een belangrijke arrestatie verricht in Dubai. ?Nog los van of je vindt of er verdovende middelen op straat moeten zijn, Taghi heeft ook een hele hoop levens op zijn geweten. Dit ging echt om zware geweldscriminaliteit.?

 

Met de arrestatie van Ridouan Taghi kwam een intensieve zoektocht ten einde. Honderd rechercheurs werkten dag en nacht om de hoofdverdachte uit het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo te pakken. Er werd zelfs een recordbedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die zou zorgen voor de aanhouding van Taghi. Dat hij wegvalt zal volgens RTL Nieuws-verslaggever Eelco Hiltermann, die de zaak op de voet volgt, zeker gevolgen hebben voor zijn organisatie. Al weet nog niemand wat die gevolgen precies zullen zijn. ?Taghi is door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de leider van de zogenoemde mocromaffia en als degene die de opdracht heeft gegeven voor meerdere liquidaties?, zegt hij. ?Ook uit gekraakte berichten die de leden van de bende van Taghi jarenlang naar elkaar stuurden, blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat Taghi de onbetwiste leider is.?

Volgens het OM gaf Taghi leiding aan een meedogenloze moordbende die opereert tegen het decor van groothandel in coca?ne. Nu hij weg is, zijn de ogen gericht op de nummer 2 van de organisatie: Said Razzouki. ?Razzouki wordt gezien als de rechterhand van Taghi?, zegt Hiltermann. Razzouki is de enige van de 17 verdachten uit het Marengo-onderzoek die nog niet vastzit. Er gingen eerder geruchten dat hij al zou zijn overleden, maar daar is geen enkel bewijs voor gevonden. De grote vraag is nu of hij de leiding zal overnemen. Vanuit het OM is het duidelijk dat het vizier nu op Razzouki gaat: zij hebben, net als bij Taghi, een bedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar zijn opsporing leidt.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F78p2bqX6PrJdk.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=%2Bj8x5Zwv6zMI%2BFw%2BwH55N01U9rIZr5kdr74DZb9xmRc%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 005 Medicinale cannabis minder dan 50.000 keer verstrekt

From: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Date: Thu, 9 Jan 2020 08:27:25 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Source: ApothekersNieuws

Copyright: Copyright 2018 Apothekersnieuws

Pubdate: 19-12-2019

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Contact: Havezatenlaan 1-11

7557 VW Hengelo

Website: redactie@apothekersnieuws.nl<mailto:redactie@apothekersnieuws.nl>

 

MEDICINALE CANNABIS MINDER DAN 50.000 KEER VERSTREKT

 

Openbare apotheken verstrekken in 2019 naar verwachting zo?n 5% minder vaak medicinale cannabis. Het aantal verstrekkingen daalt daarmee voor het eerst sinds 2017 onder de 50.000. Het aandeel van de verstrekkingen van medicinale cannabis op oliebasis komt in 2019 evenals het jaar ervoor uit op ongeveer 55%. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad.

Aan het toenemende gebruik van medicinale cannabis lijkt definitief een einde gekomen. Uit cijfers van de SFK blijkt dat het aantal verstrekkingen van medicinale cannabis tot en met de eerste helft van 2017 bleef toenemen, waarna het gebruik terugviel.

Het aantal verstrekkingen kwam in 2017 uit op ruim 53.000, een toename van 17,5% in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal nam in 2018 met 4% af om definitief uit te komen op ruim 51.000. Gebaseerd op verstrekkingscijfers over de eerste elf maanden van dit jaar verwacht de SFK dat medicinale cannabis dit jaar 48.500 keer wordt verstrekt, een daling van ongeveer 5%.

Medicinale cannabis wordt in Nederland geteeld en op de markt gebracht onder verantwoordelijkheid van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), dat valt onder het ministerie van VWS. De leverancier Bedrocan produceert gedroogde varianten van cannabis (flos) met verschillende verhoudingen van de werkzame stoffen dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). De concentraties van beide werkzame stoffen moeten bij opeenvolgende charges/oogsten binnen nauwe grenzen blijven, waardoor altijd dezelfde kwaliteit wordt geleverd.

Uit de flosvarianten bereiden enkele apotheken sinds 2015 cannabisolie met verschillende concentraties THC en CBD. In de eerste jaren na 2015 nam niet alleen het aantal, maar ook het aandeel van de vestrekkingen van medicinale cannabis in olievorm sterk toe. Inmiddels is dat aandeel al twee jaar vrijwel stabiel op 55%.

Van de olievarianten van medicinale cannabis wordt als voordeel genoemd dat ze eenvoudig zijn toe te passen, omdat ze voor gebruik niet meer hoeven te worden bewerkt, bijvoorbeeld door er thee van te zetten. Bovendien zijn ze nauwkeurig te doseren.

 

Opiumwet

Medicinale cannabis kent een breed scala aan toepassingen. Hierbij staan (zenuw)pijnen en misselijkheid ten gevolge van kanker of de behandeling daarvan op de voorgrond. De keus van de variant en dosering worden individueel bepaald. THC is een psychoactieve stof. Dat is de reden dat medicinale cannabis(olie) onder de Opiumwet valt. CBD is niet psychoactief en valt daarom niet onder de Opiumwet.

Daar waar in buurland Duitsland sinds tweeenhalf jaar de mogelijkheid bestaat om medicinale cannabis in te zetten voor therapeutische doeleinden is dat in Belgie (nog) niet wettelijk geregeld.

Patienten uit Belgie, van wie de arts meent dat de patient baat heeft bij het gebruik van medicinale cannabis, betrekken om die reden met een recept van hun eigen behandelaar medicinale cannabis van Nederlandse apotheken.

Op basis van kenmerken van voorschrijversgegevens en apotheeklocaties schat de SFK dat tussen de 10 en 15% van de verstrekkingen door Nederlandse apotheken bestemd is voor die groep patienten.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F80MSmq0nCOA3g.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=lG6h0Kvss%2F%2BbflGkqogYPjK6A%2BNNNN1IE99GdI%2BSbmI%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 006 Wiet werd in Nederland verboden om Egypte een gunst te verlenen

From: Dennis-belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Fri, 10 Jan 2020 01:18:20 -0800

 

Newshawk: Dennis-belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=b8P%2F%2FMPAWLhdcHMOWhZrS6HcHDmWf7ElR2znHl1xdXQ%3D&amp;reserved=0

Copyright: Vice Media Inc.

Pubdate: 22 december 2019

Author: Tom Kiel

Adress: Vice Benelux BV,Reguliersdwarsstraat 90-92,1017 BN Amsterdam

Contact: +31(0)206732530

Email: NLinfo@vice.com

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=b8P%2F%2FMPAWLhdcHMOWhZrS6HcHDmWf7ElR2znHl1xdXQ%3D&amp;reserved=0

 

WIET WERD IN NEDERLAND VERBODEN OM EGYPTE EEN GUNST TE VERLENEN

 

Wiet en hasj werden in Nederland al verboden voordat het populair werd. Pas daarna is Amsterdam uitgegroeid tot het wietwalhalla van de wereld.

Op 4 oktober 1919 werd de eerste Opiumwet aangenomen in Nederland. Honderd jaar later blikken we terug op de geschiedenis, en kijken we naar de gevolgen en toekomst van drugswetgeving. Lees meer hier.

Hennep is waarschijnlijk een van de eerste planten geweest die de mens begon te kweken. Het oudste bewijs dat mensen hennep verbouwen stamt al van 10.000 jaar geleden. Cannabis is in veel opzichten een ideale plant: het groeit in elk klimaat en heeft een hoge opbrengst. Je kunt de zaden en bladeren eten, van de stengels kun je touw maken en als je de vrouwelijke bloemen rookt dan voel je je eventjes ontspannen.

Maar de politiek leiders van Egypte vinden in 1925 dat het eens afgelopen moet zijn met dat geblow. De delegatieleider van Egypte, El Guindy, zegt tijdens een internationaal congres dat hasj de belangrijkste oorzaak is van krankzinnigheid in zijn land. Het is in Egypte dan al decennia verboden om wiet te kweken. Maar het is nog niet gelukt de cannabisplant het land uit te krijgen. Egypte wil daarom dat hennep wereldwijd verboden wordt.

?Het was voor Nederland niet moeilijk om in te stemmen met dat voorstel,? vertelt hoogleraar Moderne Geschiedenis Gemma Blok. ?Gebruik van wiet en hasj was hier nog geen issue. Bovendien was het ideaalbeeld van politici om Europees te gaan samenwerken.? Nederland gaat daarom in 1928 akkoord met het voorstel van Egypte. Hennep wordt toegevoegd aan de Opiumwet.

Pas in de jaren vijftig begint het gebruik van hasj in Nederland aan te zwengelen. Amerikaanse soldaten nemen na de Tweede wereldoorlog jazzmuziek en hasj met zich mee. Ze verblijven op een legerbasis in Duitsland en ze gaan in het weekend op verlof in Amsterdam. Daar belanden de Amerikanen in de Cotton Club, een van de eerste cafes in Nederland waar je lp?s kunt luisteren van bekende jazzartiesten zoals Louis Armstrong en Billie Holiday.

Politici zijn niet zo blij met de opbloeiende jazzcultuur, die haast synoniem staat aan gebruik van hasjiesj. Daarom wordt in 1953 de Opiumwet aangepast: het wordt verboden om hasj te bezitten en gebruiken. De straffen gaan ook gelijk fors omhoog. Gevangenisstraffen van een half jaar voor een paar joints zijn niet ongebruikelijk.

Maar langzamerhand begint een jongerencultuur zich te verzetten tegen de strenge regels. De Provo?s bedenken halverwege de jaren zestig ludieke acties om te protesteren tegen onder meer het wietverbod. ?Ze zetten het marihuettespel op,? vertelt hoogleraar Gemma Blok. ?Daarbij moest je de politie om de tuin leiden met een anoniem telefoontje over drugshandel. De Provo?s legden dan ergens kattenbrokjes neer als een soort nephasj. Als de politie daarvoor uitrukte, kon je punten scoren. Dat hielden ze bij op een soort ganzenbord.?

?In die tijd werd het steeds lastiger om het verbod op wiet en hasj nog te handhaven,? zegt Gemma Blok. Steeds meer hippies beginnen in de jaren zestig te blowen. De politie probeert eerst nog om alle blowers op te pakken, maar die strategie wordt haast onhoudbaar. In 1969 worden alleen al in Amsterdam 451 mensen aangehouden vanwege wiet en hasj. Bijna altijd gaat het om mensen jonger dan 25 jaar, die wat hasj voor zichzelf en voor hun vrienden bij zich hebben.

?Er was altijd een iemand in een groepje vrienden die ?het? ging halen,? vertelt Wernard Bruining, een van de iconen van de Nederlandse cannabisgeschiedenis. Wernard is zelf iemand die ervoor zorgt dat er wat te blowen is. Mensen komen bij hem en zijn vrienden op visite in hun kraakpand aan de Weesperzijde in Amsterdam en ze betalen voor de wiet. Zo maakt Wernard net genoeg winst om zelf ook een deel van de voorraad te kunnen roken. Uiteindelijk groeit het kraakpand in een paar jaar tijd uit tot theehuis Mellow Yellow. In dat theehuis zit ?toevallig? altijd een man aan de bar met een grote tas wiet en hasj, voorverpakt in zakjes van 10 en 35 gulden.

In de tussentijd durven steeds meer hoogleraren, wetenschappers en psychiaters zich uit te spreken tegen vervolging van kleine hoeveelheden drugs. De psychiater Pieter Baan schrijft in een adviesrapport uit 1972 dat de overheid onderscheid moet maken tussen harddrugs zoals heroine, en de minder gevaarlijke softdrugs zoals wiet en hasj. De adviezen van de commissie-Baan worden in 1976 bijna letterlijk overgenomen in de Opiumwet. Het Nederlandse gedoogbeleid is geboren.

In een paar jaar tijd openen 1500 coffeeshops hun deuren in Nederland. Ook de Mellow Yellow doet goede zaken. ?Op een gegeven moment verkochten we 100 kilo wiet per dag,? vertelt Wernard Bruining. Maar de grootschaligheid vindt hij maar niks. In plaats van dat ze gezellig samen een jointje kunnen roken met hun klanten, wordt hun zaak een afhaalloket voor honderden blowers per dag. ?Toen had ik er geen zin meer in. Het ging immers vooral om zelf lekker gratis te kunnen blowen en niet te hoeven werken voor geld.?

Samen met een paar vrienden richt Wernard zich op een nieuwe uitdaging. In Californie hebben ze gezien hoe hippies hun eigen cannabis kweken. ?Dat was heel gek, want wiet kwam in die tijd eigenlijk altijd uit ontwikkelingslanden zoals Indonesie of Congo.? Maar de wiet uit Californie blijkt veel beter te zijn. Er zitten geen zaden in de wiet en de rassen zijn speciaal geselecteerd op de geurige bloemen die ze maken. ?Ik dacht: dat is de toekomst. Als we Nederlanders leren wiet te verbouwen, dan hebben we al die problemen van de drugssmokkel niet meer.? Bruining opent daarom de allereerste growshop in Nederland: Positronics.

Maar het blijft illegaal om wiet te kweken of te verkopen aan een coffeeshop. Alle hasj en wiet moet illegaal aan de achterdeur van een coffeeshop worden gekocht. ?De kans is groot dat criminele organisaties zich in het gat begeven?, waarschuwen de procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie daarom in de Drugsnota 1995. Ze vrezen dat criminele bendes de wiethandel gaan overnemen.

Daarom gaan de kabinetten Balkenende een paar jaar later aan de slag met een ?integrale aanpak? van wietcriminaliteit. Er komt een heel pakket aan maatregelen. De straffen voor grootschalige hennephandel gaan omhoog. De politie gaat samenwerken met nutsbedrijven om wiettelers op te sporen via het elektriciteitsverbruik. De Wet Bibob wordt in het leven geroepen om te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen als ondernemer. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid een pand te sluiten als er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Maar de coalitie bedenkt geen nieuwe wetten voor het probleem van de achterdeur van coffeeshops.

Het blijft daardoor illegaal voor coffeeshopeigenaren om wiet of hasj te kopen. Justitie maakt daarom jacht op de eigenaar van een van de grootste coffeeshops van Nederland. Meddie Willemsen, de eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen, wordt in 2008 vervolgd omdat hij samen met ongeveer 100 werknemers in wiet en hasj handelt. De politie ontdekt dat hij een heel netwerk aan opslagplaatsen en drugsrunners gebruikt om dagelijks 10 tot 12 kilo softdrugs aan zijn klanten te verkopen.

Er volgt een serie slepende rechtszaken die meer dan 10 jaar duurt. Uiteindelijk oordeelt het Gerechtshof in Den Bosch dat de coffeeshopeigenaar inderdaad verboden transporten heeft georganiseerd. Maar de coffeeshopeigenaar heeft geen straf gekregen. Volgens het Gerechtshof moet er wel een voorraad softdrugs klaarliggen om te verkopen, als je een goed draaiende coffeeshop wil runnen.

Toch vindt de minister van Justitie, Ivo Opstelten, dat er nog strenger moet worden opgetreden tegen coffeeshops. Hij wil dat de shops stoppen met wiet of hasj verkopen aan buitenlanders. Blowers in de zuidelijke provincies moeten zich in 2012 registreren met een officiele wietpas voordat ze wiet of hasj mogen kopen. Coffeeshops mogen nog maximaal 2.000 klanten hebben die in Nederland wonen. Hun klantenbestand moeten ze bijhouden in de administratie.

Minister Opstelten doet er alles aan om wiet en hasj aan te pakken. Maar een onafhankelijk onderzoeksorgaan binnen het ministerie van Justitie, het WODC, concludeert dat het beleid van de minister geen problemen oplost. ?Het moet niet zo zijn dat er ineens iets totaal anders uit komt dan tot nu toe gecommuniceerd naar de Kamer,? reageert de minister op het onderzoek van het WODC. Hij dwingt de onderzoekers hun conclusie te veranderen in eentje die beter past bij het huidige beleid. Zo worden er uiteindelijk rapporten gepubliceerd waarin staat dat grote coffeeshops overlast veroorzaken en dat wiet legaliseren onmogelijk is vanwege internationale verdragen.

Maar de hoofdonderzoeker, professor Piet Hein van Kempen, komt een paar jaar later tot een heel andere conclusie, als hij samen met professor Masha Fedorova onderzoekt of internationale verdragen echt geen ruimte bieden voor legalisering van cannabis. In een publicatie van de Radboud Universiteit schrijven ze dat mensenrechtenverdragen die ruimte voor legalisering wel bieden. Je hoeft dan alleen aan te tonen dat legale wiet minder gevaarlijk is voor gebruikers en voor andere mensen in ons land.

Uit de praktijk blijkt inderdaad dat landen gewoon wiet kunnen legaliseren. Uruguay doet het als eerste land ter wereld in 2017. Een jaar later volgt Canada. In de VS is wiet in 11 staten legaal voor recreatief gebruik. Luxemburg heeft dit jaar als eerste Europese land aangegeven de teelt en verkoop van wiet te gaan legaliseren.

De Nederlandse regering durft nu nog niet volmondig ?ja? te zeggen tegen legalisering. Het kabinet wil eerst in tien gemeenten experimenteren met legale wietteelt. ?Dat is absoluut een opmars naar een beter systeem,? denkt de Legalizer van het Jaar, Derrick Bergman. Hij verwacht dat het experiment er uiteindelijk toe zal leiden dat wiet in heel Nederland legaal geteeld mag worden.

Maar of wiet en hasj echt legaal zullen worden in Nederland, dat moet nog blijken. Zelfs de Raad van State denkt dat het wietexperiment gedoemd is om te falen.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F13g_tneDQNDFQ.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=y5ni4fjZwO3txXvTMmWiq7dqbHlKeAdZc9ER53Fpb3c%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 007 Polen drinken meer dan ooit - vooral rond Kerst

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Fri, 10 Jan 2020 01:18:20 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Trouw

Copyright: Trouw

Pubdate: 23 december 2019

Author: Ekke Overbeek

Contact: info@trouw.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=VZ8SyePhJSNOsjjQu70z1j%2F4eEJT98iFQIlWw%2BQriMg%3D&amp;reserved=0

 

POLEN DRINKEN MEER DAN OOIT ? VOORAL ROND KERST

 

Kerst drukt Polen met de neus op een verzwegen probleem: Polen drinken meer dan ooit. Hun kinderen betalen het gelag.

?Kerst was vooral heel veel stress?, herinnert Elzbieta Marcinkiewicz zich. ?Veel taken, veel koken, veel opruimen.? Daarvoor in ruil geen warmte of gezelligheid. Vader was aan de drank. Marcinkiewicz en haar zus betaalden het gelag: verwaarlozing, geweld en eenzaamheid. ?Ik voelde me schuldig voor alles wat niet goed was, om mijn ouders maar te sparen?, vertelt ze. ?Ik idealiseerde mijn vader.?

Toen ze 23 was, ging ze twee jaar lang in therapie. ?Toen pas begreep ik wat het probleem was. Niet dat ik depressief en angstig was, maar dat mijn ouders een verschrikking waren.? Ondertussen is ze 29, heeft ze haar studie afgerond en werkt ze. Maar de trauma?s van vroeger kan ze niet helemaal van zich afschudden. Zeker niet als Kerst nadert.

?Voor de Kerst hebben psychologen het druk?, bevestigt Cezary Biernacki in het zaaltje voor groepstherapie van de stichting OD-DO, een souterrain met posters van snoezige kinderen en achttien lege, fel oranje stoelen. ?Achttien deelnemers is eigenlijk te veel?, weet de psycholoog uit ervaring. Maar de vraag naar therapie is groot.

De afgelopen achttien jaar hebben 1300 mensen hier hun verhaal verteld, onder wie Elzbieta Marcinkiewicz. Het is een druppel op een gloeiende plaat: het aantal Polen dat de last draagt van het drinkgedrag van hun ouders wordt geschat op zeker vijf miljoen. De psycholoog pakt er een groot uitgeprint schema bij: ?Het klassieke patroon ziet er zo uit. Het leven van de vader draait om drank. Het leven van de moeder draait om de vader. De kinderen worden aan hun lot overgelaten.? Veel kinderen nemen een heldenrol op zich. ?Dertienjarigen die het gezin runnen, want moeder lijdt en vader drinkt.?

Drie miljoen ?aapjes? per jaar

Lange tijd leek het probleem minder te worden, omdat er in Polen minder gedronken werd. Maar het tij is gekeerd. Sinds vijf jaar stijgt de ?levensverwachting van Polen niet meer, en arts en hoogleraar Witold Zatonski twijfelt niet aan de oorzaak: alcohol. De geregistreerde alcoholconsumptie stijgt gestaag, zo gestaag dat de gemiddelde Pool, kinderen meegerekend, jaarlijks ruim elf liter pure alcohol weg drinkt. (ter vergelijking: de Nederlander ongeveer acht liter) Dat is ? officieel ? meer dan onder het communisme.

Deels is dat toe te schrijven aan de snel toegenomen welvaart. Mensen hebben meer geld om drank te kopen. Bovendien wordt de drempel lager naarmate de flesjes kleiner worden. In korte tijd zijn zogenaamde ?aapjes? populair geworden. Ze bevatten maar 100 tot 200 ml, zijn op elke straathoek te koop, kosten een habbekrats en passen in de binnenzak en damestasje.

Jaarlijks legen de Polen drie miljoen ?aapjes?, waarvan een miljoen voor het middaguur wordt verkocht. De platte flesjes zijn een vast element van zwerfvuil. ?Als je ?s ochtends naar je werk loopt, zie je het probleem liggen onder de struikjes?, zegt Zbigniew Gaciong, hoogleraar aan de medische universiteit van Warschau. ?Media schrijven er vergoelijkend over, alsof het om een grappig feitje gaat: Polen het aapjesland.?

Medeverslaafdheid

Toch is Polen maar net iets meer dan een middenmoter, tenminste als je de Europese drankstatistiek mag geloven. Dat mag je niet, meent professor Zatonski. ?Deze cijfers tonen de geregistreerde consumptie. De niet-geregistreerde consumptie wordt in Polen geschat op zeker twintig procent.? Grote hoeveelheden goedkope alcohol komen over de oostgrens het land binnen. En ook illegaal thuisstoken wordt weer populairder naarmate de accijns stijgt.

Bovendien drinkt Oost-Europa anders dan Zuid-Europa waar de officiele consumptie zelfs iets hoger ligt. ?Fransen en Italianen drinken beperkte hoeveelheden per keer?, zegt Zatonski, vaak bij maaltijden. Het traditionele drankgelag in het oosten is van een andere orde: de fles wodka gaat niet van tafel voordat hij leeg is. De ranglijst van sterfgevallen door alcohol van de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt boekdelen: Oost-Europa op kop, dan Scandinavie en daarna de rest, met Nederland ergens in de staart.

Daarbij heeft Polen nog een specifiek cultureel probleem: medeverslaafdheid. Poolse vrouwen doen vaak alles om de schijn op te houden dat hun gezin perfect is. Daarmee houden ze de problemen in stand. Dat is een van de moeilijkste dingen in therapie, weet Elzbieta Marcinkiewicz. ?Vader dronk, sloeg en was afwezig. Dat is makkelijk te benoemen.? Met moeder lag dat veel moeilijker. ?Ze hulde zich in een ?aura van heiligheid en slachtofferschap. Het is heel moeilijk uit te spreken dat je moeder iets kwaads heeft gedaan.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F134P561VXf2Kw.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=HM9YoLBJfu8Stx8FnTWUgqOtRW0RCCcDLTL15sTNHgc%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 008 Nederlander in Cambodjaanse cel om 3 gram drugs

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Fri, 10 Jan 2020 01:33:21 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Telegraaf

Copyright: Telegraaf

Pubdate: 26 december 2019

Author: Koen Nederhof

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.telegraaf.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=eo%2Fx7DiLl3Q9v0xgjWvJ7OdND3yLVD1bklAIHJUh8hk%3D&amp;reserved=0

 

NEDERLANDER IN CAMBODJAANSE CEL OM 3 GRAM DRUGS

 

PHNOM PENH - Een Nederlandse man moet een jaar de Cambodjaanse cel in voor het bezit van ruim 3 gram drugs. De rechter oordeelde dat Harry P. handelde in verdovende middelen.

De Nederlandse toerist werd in mei van dit jaar gepakt, meldt de Khmer Times. Leden van een speciaal anti-drugs team van de politie vielen zijn huurhuis binnen in het zuiden van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De man werd daar direct opgepakt, omdat hij op heterdaad werd betrapt op het roken van drugs.

De Nederlandse toerist werd in mei van dit jaar gepakt, meldt de Khmer Times. Leden van een speciaal anti-drugs team van de politie vielen zijn huurhuis binnen in het zuiden van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. De man werd daar direct opgepakt, omdat hij op heterdaad werd betrapt op het roken van drugs.

De politie doorzocht de woning en vond 2 pakjes crystal meth van in totaal 2,5 gram, en een piepklein beetje coke. Ook had hij een weegschaaltje en andere ?parafernalia? die wezen op drugsgebruik. P. werd onderworpen aan een drugstest en testte positief.

Twee jaar cel

?De rechtbank heeft besloten deze man schuldig te bevinden en te veroordelen tot twee jaar cel?, citeert de krant rechter Thvam Bunnarith. ?Deze straf zal worden teruggebracht tot een jaar. De rest van de straf is voorwaardelijk.?

In het reisadvies voor Cambodja waarschuwt de Nederlandse overheid expliciet om geen drugs mee te nemen naar het Aziatische land, omdat daar hoge straffen op staan. Zelfs als het gaat om softdrugs.

Wat de Nederlander niet geholpen zal hebben, is dat de Cambodjaanse overheid een offensief is begonnen tegen drugsgebruik. In de eerste maanden van 2019 alleen al werden meer dan 4000 mensen opgepakt voor in totaal ruim 2000 overtredingen van de drugswetgeving.

Minister wil drugssmokkel uitroeien

Minister Sar Kheng droeg, nadat duidelijk was wat de vangst van het eerste kwartaal bedroeg, de autoriteiten op ?alle drugssmokkel uit te roeien? voor het einde van het jaar. Recente cijfers zijn niet bekend, maar halverwege het jaar stond de teller al op meer dan 16.000 aangehouden verdachten.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F17_jcDksmPToU.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=zdLgzr1UNBnrXWwCkwr6NrVQX6%2Fjb%2BcyOSQ7dEJwZx8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 009 Succesvol, sociaal en afhankelijk van alcohol: de High Functioning Alcoholic

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Fri, 10 Jan 2020 01:33:23 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Vrij Nederland VN

Copyright: Vrij Nederland

Pubdate: 21 december 2019

Author: Jose Bernaerts

Contact: redactie@vn.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vn.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=7rCWci3hlnRM717TSsYEQ%2FNhMOJQd1YcYoa8O1Cc694%3D&amp;reserved=0

 

SUCCESVOL, SOCIAAL EN AFHANKELIJK VAN ALCOHOL: DE HIGH FUNCTIONING ALCOHOLIC

 

Slechts tien procent van de alcoholisten raakt aan lager wal. Er zijn vele malen meer drinkers die succesvol zijn in het leven en tegelijkertijd afhankelijk zijn van alcohol. Ze hebben een baan, een huis, vrienden en een familieleven, en drinken ondertussen. Hun verhaal is er een van lijden in stilte, gepaard aan een constant schuldgevoel.

Haar leven was net zoals dat van de mensen om haar heen: veel en hard werken, veel uitgaan en feestjes, en zo nu en dan een vriendje. Petra Moes, dertiger, was productieleider in de festivalwereld en haar leven liep op rolletjes. Tot er iets begon te verschuiven. Zo zou ze op een dag met haar vader naar Delft gaan, zijn geboorteplaats. Omdat ze eigenlijk nooit iets samen deden, had hij zich daar maanden op verheugd. Maar de avond ervoor dronk Moes te veel en sliep ze maar een paar uurtjes, zodat ze op dag zelf hondsberoerd was en al haar energie nodig had om uberhaupt overeind te blijven. Gezellig werd het niet.

Ook was er die keer dat ze even een biertje ging pakken en toch meer dronk dan ze van plan was, en op de terugweg viel met de fiets. Een zere kaak en haar witte blouse onder het bloed. Gelukkig was haar broer er snel bij. Hij nam haar mee naar de spoedeisende hulp. Wat schaamde ze zich voor de verwijtende blikken van de andere patienten, waar de vileine opmerking van de verpleegkundige nog eens overheen kwam: ?We kunnen je helaas niet verdoven, daarvoor heb je te veel alcohol in je bloed.?

Langzaam maar zeker werd haar iets pijnlijk duidelijk.

Moes: ?Ik lag niet onder een brug en stond ook niet ?s morgens in de supermarkt bij de kassa met een goedkope fles rose, maar alcohol begon me wel steeds meer te sturen. Feestjes waar ik alleen met de auto kon komen, sloeg ik over, etentjes met vriendinnen die niet dronken, duurden kort en als ik uit mijn werk naar huis ging, wilde ik zeker weten dat er een fles wijn stond te wachten of dat de winkel nog open was. Het lukte me nauwelijks om af en toe een dag niet te drinken. En als dat wel lukte, dronk ik de dag erna twee keer zoveel. Maar ik functioneerde prima, had een leuke baan en vrienden, en kon me absoluut niet identificeren met de term ?alcoholist?.

Ik was een struggelaar: proberen, mislukken, weer voornemen, struikelen? Gemiddeld dronk ik een fles wijn per dag en daar kun je het prima een lange tijd op doen. Maar het geworstel en de slaafsheid werden beknellend.?

Gesegmenteerd leven

Alcoholafhankelijkheid heeft vele gezichten. Het stereotiepe beeld is dat van een wankelende dronkenlap, of die loser uit je studietijd die geen grenzen kende. Maar uit Amerikaanse cijfers blijkt dat dit type drinker slechts 10 procent van het geheel uitmaakt. De waarheid is dat er veel meer succesvolle mensen zijn die afhankelijk zijn van alcohol. In de Verenigde Staten hebben ze daar een term voor bedacht: de High Functioning Alcoholic (HFA). Dat is iemand die zijn of haar leven naar buiten toe in stand houdt, die een baan, een huis, vrienden en een familieleven heeft, en ondertussen alcoholisch drinkt.

Het verhaal van de HFA (voor de goede orde: even vaak vrouwen als mannen) wordt zelden of nooit verteld, en de sociale omgeving heeft doorgaans geen idee wat zich achter gesloten deuren afspeelt. Hij of zij komt over als iemand die alles op de rit heeft, omdat de HFA zich erin heeft gespecialiseerd om zijn of haar leven te segmenteren: werk, priveleven en drinkgedrag zijn strikt gescheiden hoofdstukken. Dat onderscheidt de HFA van de Lower Functioning Alcoholic. De HFA wordt vaak gerespecteerd om expertise en prestaties en onderhoudt een sociaal leven en intieme relaties, maar omringt zich ondertussen het liefst met mensen die ook drinken.

Eenheid in diagnoses

In de wereld van de zorg wordt het woord ?alcoholist? inmiddels gezien als stigmatiserend; liever spreekt men van alcoholafhankelijkheid. De term High Functioning Alcoholic is in die zin discutabel; het probleem wordt er ondertussen niet minder om. Maar wanneer ben je eigenlijk alcohol-afhankelijk? Wie een testje op internet doet, komt er al snel in de buurt, want de norm is wekelijks 21 glazen voor mannen en 14 glazen voor vrouwen ? er zijn zelfs testen die de helft daarvan al als problematisch betitelen.

Hulpverleners van de GGZ hanteren DSM5, de vijfde versie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen dat wereldwijd wordt gebruikt. Het is opgesteld door de American Psychiatric Association om eenheid te brengen in de vele interpretaties van diagnoses, en is inmiddels verworden tot een instrument voor zorgverzekeraars om te bepalen of een behandeling wel of niet vergoed kan worden.

Verslaving wordt door hulpverleners vastgesteld aan de hand van de elf criteria van het DSM5 (zie kader). Door de beschikking over financiele middelen blijft de schade van problematisch drinken bij de HFA vaak beperkt: een taxi is zo gebeld. Daarom denkt hij doorgaans dat het allemaal wel meevalt: hij raakt niet alles kwijt en zit niet op rock bottom. Maar volgens sommige deskundigen is het een kwestie van tijd voordat zijn alcoholisme wel tot problemen leidt, ervan uitgaande dat alcoholisme vaak progressief is. Volgens deze deskundigen zal een HFA niet altijd functional blijven.

Gevangen

Petra Moes, met wie dit verhaal begon, stopte zestien jaar geleden cold turkey met alcohol. Vervolgens richtte ze haar eigen trainingsbureau op. Sindsdien begeleidde ze vele honderden mensen naar een leven zonder alcohol. Moes kan zich geenszins vinden in de hokjes en vakjes van de standaardcriteria voor alcohol-afhankelijkheid. ?Voor mij gaat het niet om hoeveel je drinkt, maar om de mate waarin je ?vrij? bent van alcohol. De een drinkt twee flessen wijn per dag, de ander vier keer per week een halve. Ze zijn even gevangen.?

Omdat Moes zich bewust is van het stigma van te veel drinken, is haar training De Kunst Van Nuchter Leven laagdrempelig, al zijn haar cursisten veelal hoogopgeleid. Moes: ?Ik zie veel ondernemers, directeuren van grote bedrijven, mensen met grote verantwoordelijkheden. Ze werken bij justitie, in de gezondheidszorg en in de verzekeringswereld, en verder zie ik veel zzp?ers, ? coaches, psychologen ? en mensen die werkzaam zijn in de media. Het zijn allemaal mensen die hard werken en gewoon meedraaien in de maatschappij.

Juist bij die groep is veel alcohol drinken zo normaal. Ze drinken bij de tennisclub of de hockeyclub van de kinderen. Veel van die clienten voelen zich niet thuis in de reguliere verslavingszorg omdat ze hun probleem niet zwaar genoeg vinden, of omdat ze het moeilijk vinden om als 48-jarige kwetsbaar en open te zijn tussen gastjes van negentien. Een zekere gelijkgestemdheid ? hoe divers de groep ook is ? helpt om ervaringen te kunnen delen.?

Altijd iets te vieren

Neem nu zeventiger Ries van den Heuvel, alweer ruim tien jaar alcoholvrij. Als oudste van zeven kinderen opgegroeid in een arbeidersgezin waar nooit geld was om te drinken, behalve toen er duizend gulden viel op een staatslot, ?toen moest ik bij de jeneverboer acht maatjes jenever gaan halen.?

Omdat studeren er niet inzat, ging hij werken. Via avondstudies kwam hij bij de gemeente terecht waar hij woningcorporaties controleerde. Bij een ervan werd hij na verloop van tijd benoemd tot directeur. En in de bouw was altijd iets vieren. ?Had je een aanbesteding gewonnen, dan werd er getrakteerd. De eerste paal? Dan werd er gedronken. Na elke bouwvergadering kwamen de flessen op tafel. Drinken was de norm, en er was altijd wel een reden.?

Aanvankelijk gaf dat hem een gevoel van vrijheid: als je drinkt, word je losser. Als hij naar het ministerie van Volkshuisvesting moest om ?met de hoge pieten? te praten, was alcohol een prettige bijkomstigheid. ?Dan durfde ik te zeggen wat ik wilde zeggen.?

Zijn werk heeft het nooit beinvloed. Maar ondertussen liep Van den Heuvel op zijn tenen; pas later besefte hij hoezeer hij onder druk stond. Dat hij dronk, kon hij perfect verborgen houden; whisky vermengde hij met jus d?orange en achteraf nam hij een pepermuntje om de lucht te camoufleren. De enige die het wist, was zijn vrouw. ?Als ik tussen de middag thuiskwam, zei ze: je hebt gedronken. Dan zei ik dat ik een bouwvergadering had gehad, en dat maakte het legitiem. Tot het moment kwam dat ik geen bouwvergadering had en toch dronk. Inmiddels zaten er flessen drank in mijn diplomatenkoffer en ik had een sportieve fiets met een bidon erop, waar altijd port in zat. Er stond ook drank in de schuur, en daar moest ik natuurlijk vaak zijn. Achteraf gezien leidde ik een dubbelleven, maar toen zag ik dat niet zo.?

Het omslagpunt kwam toen steeds meer gezondheidsproblemen de kop opstaken en hij een brief kreeg van een van zijn dochters met de tekst: ?Onze kinderen zouden het fijn vinden als ze hun opa ook nog nuchter zouden leren kennen.? Dus meldde hij zich bij wat toen nog het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs heette (het tegenwoordige Tactus). ?Ik moest daar minder gaan drinken, maximaal vijftien borrels per week. Toen vond ik het weinig, maar achteraf is het natuurlijk te zot om over te praten.?

Op aanraden van zijn vrouw kwam hij terecht bij Stichting De Helderheid (inmiddels ter ziele), waar hij met succes een cursus volgde gericht op geheelonthouding. Later assisteerde hij daar zelfs. ?Dan zie je hoe mensen de fout ingaan. Het stiekem drinken, het verstoppen van de flessen.?

Niets aan de hand

Iedereen die alcoholafhankelijk is, beinvloedt naar schatting vier anderen in de nabije omgeving, meestal directe familieleden. ?Veel mensen hebben geen idee van wat zich in de nabije omgeving van de HFA afspeelt,? concludeert psychotherapeute Sarah Benton, ooit zelf een HFA, die in 2010 het baanbrekende boek Understanding the High Functioning Alcoholic schreef.

?Net zoals iedere verslaafde zet de HFA de werkelijkheid naar zijn hand,? legt Benton uit. ?Hij manipuleert situaties en mensen om in zijn behoefte te voorzien. Dat doet hij met trucjes die alleen de mensen in zijn nabije omgeving doorzien; voor alle anderen creeert hij de illusie dat er niets aan de hand is. Maar er is wel iets aan de hand in de ogen van zijn geliefden, die het moeilijk vinden om hulp in te schakelen omdat ze de persoon die in het dagelijks leven zo succesvol is niet willen isoleren. Dus doen ze niets en kijken ze toe hoe iemand zichzelf langzaam verwoest. Want zolang de drinker zich niet realiseert dat hij een probleem heeft ? en de meesten doen dat niet ? is hem daarmee confronteren zinloos. Het zal alleen irritatie opwekken, terwijl jij tegelijkertijd boos, gekwetst en verdrietig bent. Uiteindelijk voel je je verraden: voor de HFA is alcohol altijd belangrijker dan jij.?

Uit een studie die is gepubliceerd in International Journal of Law and Psychiatry blijkt dat alcohol-afhankelijkheid in de VS voorkomt bij 18 procent van de juristen die minder dan twintig jaar werkzaam zijn, en bij 25 procent van hen die meer dan twintig jaar hun beroep uitoefenen. De reden volgens Benton, die het onderzoek initieerde, is dat juristen de neiging hebben om te overpresteren en enorme hoeveelheden werk aan te nemen, en alcohol en drugs gebruiken om te ontsnappen aan de stress die dat oplevert.

Benton: ?En er zijn miljoenen anderen ? artsen, leerkrachten, professoren, CEO?s van grote bedrijven maar ook brandweermannen ? die decennialang tegelijkertijd werken en drinken, en daarmee hun eigen leven en dat van anderen op het spel zetten. Er zijn chirurgen die opereren met trillende handen terwijl collega?s die dat opmerken de confrontatie niet aangaan. Want werknemers dekken het probleem dikwijls af voor hun meerderen. Mensen met macht zijn vaak het moeilijkst te helpen. Ze zien hun alcoholgebruik als een beloning voor hun harde werken en hebben genoeg financiele middelen.?

Diezelfde jurist of chirurg zal tegen de buitenwereld zeggen dat hij gewoon een paar drankjes drinkt, dat hij de smaak van bier/wijn nu eenmaal lekker vindt, dat de ander overdrijft, dat het een speciale gelegenheid is enzovoort.

Benton: ?Ondertussen denkt hij obsessief aan alcohol, en aan waar en met wie hij de volgende keer zal drinken. Hij is niet noodzakelijkerwijs lichamelijk verslaafd en kan dagen of weken in abstinentie doorbrengen zonder afkickverschijnselen. Maar hij is psychisch afhankelijk van alcohol, zeer gericht op wanneer hij kan drinken, en ook op waar hij wel en niet kan drinken. Last van katers heeft hij ? gewend als hij is aan grote hoeveelheden ? niet, al komen black-outs regelmatig voor: geen herinnering aan de avond ervoor. Maar de volgende dag staat hij op en gaat naar zijn werk alsof er niets is gebeurd. In sommige gevallen zal hij de dag beginnen met opnieuw een drankje omdat hij in zijn eigen perceptie anders niet kan functioneren, en soms zal hij ook overdag de nodige drankjes tot zich nemen. Ondertussen speelt zich in zijn hoofd een voortdurende strijd af om enerzijds een aangenaam imago te creeren en anderzijds een aanhoudende pijn te verdoven.?

Op basis van diverse onderzoeken schat Benton dat de helft van alle alcoholafhankelijken van het hoog functionerende type is. Het gebruik kan tientallen jaren doorgaan, tenzij zich een alcoholgerelateerde crisis voordoet, zoals een veroordeling wegens rijden onder invloed, aangifte wegens seksuele intimidatie of een verzoek tot echtscheiding van een partner die er niet meer tegen kan.

Gevaarlijk drinkgedrag

Niet alleen in de bouw, de mediawereld en onder juristen wordt veel gedronken, maar blijkbaar ook onder medici. Een paar jaar geleden stond het tenminste opeens op de voorpagina van het Algemeen Dagblad: minstens 10 tot 15 procent van de Nederlandse artsen is verslaafd, zou blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Er werken in Nederland 50.000 mensen als arts, werd in het bericht vermeld, en bij de argeloze lezer ontstaat dan het beeld dat tussen de 5.000 en 7.500 artsen in Nederland verslaafd zouden zijn.

Aanleiding van het bericht: verslaafde artsen mogen ?gewoon? doorwerken als hun verslaving geen negatief effect heeft op hun werk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg grijpt pas in als dat wel zo is, schreef de krant. Paniek: de Tweede Kamer was ?verbijsterd? en verschillende politieke partijen drongen erop aan dat een arts bij ?aanwijzingen van verslaving? tijdelijk op non-actief zou worden gezet.

Maar klopte het bericht? NRC dook erin en constateerde dat het wetenschappelijk onderzoek waar het AD zich op baseerde uit Amerika komt, waar al sinds de jaren tachtig onderzoek wordt gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder medici. Daaruit blijkt structureel dat verslaving onder artsen vaker voorkomt dan onder de gemiddelde bevolking. Maar naar verslaving onder Nederlandse artsen is nooit onderzoek gedaan. Ook al is er geen reden om aan te nemen dat de cijfers hier heel anders zijn, meende Hans Rode, in die tijd projectleider van ABS-artsen (waarbij ABS staat voor abstinentie), steunpunt van artsenfederatie KNMG voor artsen die verslaafd zijn. Ook bleef schimmig waaraan de dokters dan zo massaal verslingerd zouden zijn. Drank? Heroine? Koffie?

Van Nederlandse dokters weten we inderdaad niet hoeveel er verslavende middelen gebruiken, zegt Cor de Jong, emeritus-hoogleraar verslaving en verslavingszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ?Maar in omringende landen als Belgie en Duitsland is daar wel onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt dat de situatie in Europa niet anders is dan die in Amerika.?

Uit Belgisch onderzoek van de Universiteit van Antwerpen naar drinkgedrag onder medisch specialisten blijkt bijvoorbeeld dat het percentage artsen dat ?gevaarlijk drinkgedrag? vertoont hoger is dan gemiddeld ? ongeveer 10 procent van de Belgen is zware drinker. Dat resultaat is gebaseerd op een enqu?te onder 1.500 medisch specialisten. Hoewel we het dus niet zeker weten, mag volgens De Jong wel worden aangenomen dat het percentage verslaafde dokters ook in Nederland hoger is dan het percentage middelafhankelijken op de totale bevolking.

In Nederland wordt dat laatste door verslavingsinstelling Jellinek geschat op ongeveer 2 miljoen mensen, van wie 477.000 problematische alcoholgebruikers. Van hen zijn rond de 30.000 daarvoor in behandeling.

Voorspeller van verslaving

Terug naar de hele groep High Functioning Alcoholics. Zou het kunnen dat er een verband is met hun drankgebruik in de studietijd, uitgaande van de aanname dat studenten doorgaans bovengemiddeld innemen? Profielen, het nieuwsplatform van de Hogeschool Rotterdam, deed er eerder dit jaar onderzoek naar: 5.662 studenten vulden de enqu?te naar drank- en drugsgebruik in. Met een respons van 15,6 procent niet helemaal representatief, maar toch: 49 procent van de mannelijke studenten en 40 procent van de vrouwen blijkt in de categorie probleemdrinker te vallen.

Een zorgelijk gegeven, zegt Ingmar Franken, hoogleraar klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een van de redacteuren van het Handboek verslaving, een uitgave over de recente ontwikkelingen op verslavingsgebied bestemd voor alle medewerkers in de GGZ. ?Studenten pieken in deze fase van hun leven qua drinken, en niet iedereen gaat op dit niveau door,? relativeert Franken. ?Dat neemt niet weg dat ik me zorgen maak, want probleemdrinken op enig moment is een goede voorspeller van latere verslaving.?

Bijna een kwart van de respondenten ?binget? wekelijks. Mannen drinken dan minimaal zes en vrouwen vier glazen alcohol binnen twee uur. Franken: ?Dat is iets wat eigenlijk alle studenten doen. Wekelijks stappen betekent per definitie een binge.?

De meeste studenten drinken of gebruiken omdat ze het lekker en gezellig vinden of nieuwsgierig zijn naar het effect. 7 tot 16 procent van de alcohol- en drugsgebruikers noemt ook negatieve motieven. Ze gebruiken om hun zorgen te vergeten of omdat ze zich depressief of nerveus voelen. Franken: ?De meerderheid drinkt gelukkig niet om problemen te vergeten. Die cijfers zijn beduidend lager dan die van de totale groep drinkers en dat is positief. Degenen die drinken vanwege problemen, vormen de echte risicogroep. Een op de vijf mensen krijgt op enig moment in zijn leven wel iets van verslavingsproblematiek. Verslaving staat met depressie en angst in de top-drie van psychische problemen. Ik schat in dat vooral de risicogroep daar later mee te maken krijgt.?

Hoewel het onderzoek ook over drugs zoals xtc en cocaine gaat, ziet Franken alcohol als het grootste probleem. ?In je jeugd leg je de basis voor omgaan met problemen. Als je dan veel alcohol gebruikt, kan problemen wegdrinken een levensstrategie worden. Op latere leeftijd hoort het dagelijkse wijntje bij het eten echt bij de hoger opgeleiden. Dat is een van de weinige dingen waarop hoger opgeleiden minder gezond scoren dan lager opgeleiden. Bij dingen als lichaamsbeweging, roken en eten is het andersom.?

Sociale druk

Ook bij veertiger Henriette van der Wielen begon het in haar studententijd. Met bessenjenever, ?het was meteen een klik?. Het paste bij gezelligheid, samen zijn en feesten. De jaren daarna volgden wodka-jus en rode wijn. Van der Wielen: ?Het is altijd op een soort steady niveau geweest; ik had niet het gevoel dat ik daar anders in was dan anderen. Ik ging naar feestjes en naar de kroeg, en dan dronk je een wijntje, of twee, of drie en soms wel meer. Zo nu en dan zakte je flink door en werd je dronken, dan waren de katers niet leuk en naarmate ik ouder werd, werden ze steeds minder leuk. Maar de brakke dagen hoorden er een beetje bij.?

Een jaar of vijf geleden sloop de onvrede erin. ?Het voelde niet gezond en ik vond mezelf ook te dik. En zolang ik dronk, viel ik niet af. Soms stopte ik twee, drie dagen en dan begon ik weer. Ik voelde ook sociale druk: neem een wijntje, ach ja, dat kan ook best. Dus als een vriendin een witte wijn nam, nam ik ook een witte wijn. Soms besloten we samen te stoppen, maar na vier dagen had ik dan toch wel weer heel erg veel zin. Dan stuurde zij een appje met een alcoholvrij biertje erop, en dan hield ik een glas water omhoog op de foto, maar ernaast stond een glas wijn. Ik kon het blijkbaar niet, zij kon het blijkbaar wel. Dat tast je zelfrespect aan.?

Wat het niet aantastte, was haar werk als zelfstandig logopediste. Hoewel: ?Het kwam wel eens voor dat ik me ziek heb gemeld omdat ik me brak voelde. Of dat ik waziger was op mijn werk, of chagrijnig. Dat laatste merkten clienten niet, maar mijn man wel. Als ik dan vroeg thuiskwam, ging ik een dutje doen, even bijkomen. Ik vond het gewoon lastig: ik wilde per se niet aan de definitie alcoholist voldoen, en ik had ook niet het idee dat het zo was.

Iedereen om mij heen dronk, dus was ik afhankelijk? Ja, nu denk ik van wel. Ik voelde me er onvrij in. ?s Avonds kwam de verleider langs: eentje maar, dat werden er twee, een halve fles en soms een hele. En de volgende dag, als ik in de spiegel keek, haalde ik mezelf neer: wat heb je toch een plofkop, wat zie je er slecht uit, zie je wel, je kunt het niet. Het was een nare cirkel die me op mijn plaats hield. Want ik kwam niet verder. Ik kwam niet verder met afvallen, niet met gezond leven, niet met mezelf ontwikkelen, mijn praktijk eens een keer goed opzetten. Ik kon beter.?

Een paar weken nadat ze gestopt was, viel het Van der Wielen op hoe fit ze was, dat ze vrolijker werd en ook wel trots op zichzelf dat het opeens lukte. ?Inmiddels ben ik tien kilo afgevallen in een jaar tijd, ik heb besloten een driejarige opleiding te volgen tot gecertificeerd coach, en ik word niet meer rond drie uur ?s nachts wakker. Ik voel me vrij en helder, ga vroeg naar bed en sta vroeg op.?

Nooit heimwee naar zo?n mooi glas bordeaux van vroeger? ?Ja zeker, ik mis het af en toe, die rode wijn. Dan zeg ik tegen mezelf: jammer joh. Daar kon ik vroeger echt van genieten en dat is er dus niet meer. Maar tegelijk zie ik het enorme gevoel van vrijheid dat ik daarmee win.?

Intrinsieke motivatie

Helemaal stoppen met alcohol, nooit meer een glas met alcoholische substantie heffen tijdens feestjes en feestdagen: voor veel mensen is het geen aantrekkelijk vooruitzicht. Maar als je dat besluit toch neemt, hoe lang duurt het dan voordat je er niet meer aan denkt? Een jaar, schat Petra Moes, al geeft stoppen je vanaf dag een al heel veel terug. ?Uiteindelijk is het veranderen van je alcoholgebruik een proces; een proces dat individueel is. Soms zijn mensen al jaren bezig om te stoppen, en dat is niet erg. Ik zie terugval niet als een mislukking, maar als een treetje van een ladder: de dingen die je inmiddels hebt geleerd, neem je mee.?

Wel melden mensen die ermee worstelen zich doorgaans veel te laat, constateert Moes. Aan de andere kant is hun worsteling ook nodig om te rijpen, zegt ze. ?Tegen de tijd dat je dan besluit dat het genoeg is, heb je een intrinsieke motivatie. Maar eerlijk: als ik naar mezelf kijk, ben ik in die periode ook heel eenzaam geweest. Het leed rondom drinken kan heel groot worden, en het kan heel donker zijn. Je verliest de visie op je eigen leven, en dan wordt het uitzichtloos. Dat is waarom ik mensen steun en inzicht wil geven.?

Puur vergif

Ries van den Heuvel vond het destijds niet eenvoudig om te stoppen. ?Waarom ik dronk? Ik heb geen idee. Of het alleen het stofje was, de verdoving, dat weet ik niet. Hoeveel ik daar ook over heb nagedacht, daar ben ik nooit achter gekomen. Toen ik net gestopt was, had ik altijd in mijn achterhoofd: straks kan ik wel weer beginnen. Maar dat kan dus niet. Ik had geen rem. Ik kon van tevoren niet bepalen: ik drink er zoveel. Je ging gewoon door tot het einde.?

Zijn leven nu, zonder drank, is veel beter. ?Ik ben fitter en ik kan weer goed nadenken. Ik ervaar de dingen weer. Laatst was ik te gast op een vijftigjarig huwelijk, en ik schaamde me kapot over hoe iedereen zich gedroeg. Sommige mensen begonnen opeens heel vervelend te doen. Hard praten, foute moppen vertellen. Ik kan me voorstellen dat ik me ook zo gedroeg toen ik nog dronk. Ondertussen heb ik aan den lijve ervaren dat alcohol puur vergif is. Ik heb vijf omleidingen, ik heb een herseninfarct gehad, een hartinfarct, een ooginfarct en darmkanker. Met de informatie die ik nu heb, weet ik dat ik een heleboel dingen had kunnen voorkomen. Achteraf denk ik: dat had ik anders moeten doen. Wat ik wel altijd had, is een verschrikkelijk schuldgevoel. Ik vond het nog het ergst voor mijn echtgenote. Dat zij nog steeds bij me is, is eigenlijk een wonder. Ik heb een heel goede vrouw getroffen.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F17whoRSW4lfyo.html&amp;data=02%7C01%7C%7Cd356d1775cd14c1c035e08d795b08732%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637142457722707677&amp;sdata=4aA%2F85z1PjEt1FC0KFojKK3reCp7tHqZKadbJqZxS28%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

End of Map-NL-Digest V2019 #97

******************************

 

--

MAP-NL-DIGEST

 

 

 

TDe rechtbank Zutphen heeft zes mannen veroordeeld voor het grootschalig produceren van amfetamine. In het laboratorium nam de politie 147 liter amfetamine in beslag. Het drugslab was ingericht in een loods in het Gelderse Terborg.

drugslab33476_P

(beeld uit archief politie)

Zeecontainer

De straffen vari?Ğren van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden tot een gevangenisstraf van 6 jaar.? Op 11 april 2017 deed de politie een inval in de loods. Daar lag een berg afval met daaronder verscholen een omgekeerde zeecontainer. Een kleine opening in de zeecontainer leidde naar verschillende ruimtes die in gebruik waren als drugslaboratorium. Op het moment van de inval werd er drugs geproduceerd.

Verschillende rollen

De rechtbank baseert de straffen op de rollen die de mannen in het productieproces hadden en de periode waarin zij zich daarmee bezig hielden. 3 van de 6 mannen hadden een essenti?Ğle rol: zij zijn betrokken geweest bij de opbouw van het drugslaboratorium en bij het productieproces.? Een 64-jarige man uit Aerdt en een 48-jarige man uit Doetinchem krijgen beiden een gevangenisstraf van 6 jaar. Een 44-jarige man uit Doetinchem krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar. Een 56 jarige man uit Eerbeek krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar en een 41-jarige man uit Gennep een gevangenisstraf van 18 maanden. Tot slot krijgt een man van 31 jaar uit Arnhem een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet de Arnhemmer een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

Schadevergoeding

De zes mannen moeten samen een schadevergoeding van ruim 74 duizend euro betalen aan de eigenaar van de loods. De eigenaar van de loods moest namelijk de berg afval opruimen en in die tijd kon hij de loods niet verhuren. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de mannen met de productie van amfetamine geld hebben verdiend. Daarom moeten drie van de zes mannen ieder 29.000 euro terugbetalen aan de staat.ot 6 jaar gevangenisstraf voor produceren drugs in ingegraven zeecontainer

 

 

 

-Map-NL-Digest      Thursday, December 19 2019      Volume 2019 : Number 096

 

001 Burgemeester Aboutaleb verdubbelt het aantal huissluitingen om drugs

     Source: NRC Handelsblad

002 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: De Stentor

003 'THC-gehalte in wiet moet omlaag'

     Source: Metro N

004 Een kijkje in de afkickkliniek voor de allerrijksten

     Source: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=0wJwbm0C3ta%2FceXFL4vb1Y%2Fz5IWTBhLszVMpy%2FPjbN8%3D&amp;reserved=0

005 Een op de vijf jonge mannen reed afgelopen jaar met te veel alcohol op

     Source: Nu.nl

006 7,5 jaar Russische gevangenis voor wat hasj

     Source: Het Parool

007 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: NOS

008 Spuit 11 winter 2019/2020 is uit

     Source: MDHG

 

----------------------------------------------------------------------

 

Subj: 001 Burgemeester Aboutaleb verdubbelt het aantal huissluitingen om drugs

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Mon, 16 Dec 2019 01:41:22 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: NRC Handelsblad

Copyright: NRC Handelsblad

Pubdate: 12-12-2019

Author: Jos Baumgardt

Contact: redactie@nrc.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nrc.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=5TmIMHqDdTZtFtaDmioucn%2F4hu3eGlbpZ5qaD0HsnQo%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nrc.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=7txKJV8lU1GJcp5%2B2WxdMKghk57P14qoe%2BrPQkdztfs%3D&amp;reserved=0>

 

BURGEMEESTER ABOUTALEB VERDUBBELT HET AANTAL HUISSLUITINGEN OM DRUGS

 

In Rotterdam is het aantal woningen dat de burgemeester sluit in verband met drugs bijna verdubbeld in twee jaar. Hij houdt onvoldoende rekening met de uitgezette huurders, zoals kinderen, vindt ombudsman Zwaneveld. ?Je kan ze op straat zetten, maar ze verdampen niet.?

Vanuit haar kantoor in het Minervahuis aan de Meent kan de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld het kantoor van burgemeester Aboutaleb nog net zien. De oud-officier van justitie heeft wel vaker kritiek op de burgemeester; dat is onderdeel van haar werk. En ze kiest haar woorden zorgvuldig, maar de verhalen van mensen die hun huis uit moeten raken haar. ?Dan sta je op de stoep met drie kinderen. Lekker is dat.?

Haar zorgen richten zich op de gevolgen van de Opiumwet 13B, ook wel de Wet Damocles. Die wet maakt het voor burgemeesters mogelijk om woningen en openbare ruimten (lokalen) zoals cafes en winkels te sluiten als er middelen liggen die onder de Opiumwet verboden zijn. Op die grond werden in 2017 51 woningen gesloten in Rotterdam, vorig jaar 91 woningen en in 2019 zijn er tot dusver al 94 woningen dichtgetimmerd en afgeplakt. Volgens een woordvoerder van Aboutaleb is de stijging te verklaren door de aanpak van ondermijnende criminaliteit en omdat de wet ?breder bekend is bij de politie.

De toename van het aantal sluitingen heeft ook gezorgd voor een toename van het aantal klachten bij de ombudsman. Hulpverleners en huurders kloppen aan omdat ze het idee hebben dat de burgemeester bij een sluiting te weinig rekening houdt met individuele belangen, zegt de ombudsman. ?En advocaten zeggen tegen mij: ik kom er niet doorheen.?

Het sluiten van een woning is een bestuurlijke maatregel die burgemeesters inzetten om de openbare orde te handhaven. In wijken met veel drugsoverlast zou een sluiting overlast terugdringen en een signaal afgeven dat drugshandel niet loont. De verdachten van het strafbare feit worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd, maar de sluiting kan ook bewoners treffen die niet voor de rechter hoeven te verschijnen. ?Het zijn vaak moeders en kinderen die achterblijven?, vertelt de ombudsman.

 

Afweging

Van de burgemeester wordt bij een mogelijke sluiting van een woning een afweging verwacht: is een sluiting gerechtvaardigd of voldoet een waarschuwing? Die afweging maakt Aboutaleb in Rotterdam aan de hand van zijn Beleidslijn bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Rotterdam 2019.

De ombudsman vindt dat die afweging ?te strak? genomen wordt. De bevoegdheid van de burgemeester is wettelijk zo geregeld dat hij een woning kan sluiten als er meer dan de toegestane hoeveelheid drugs aanwezig is. De maximale hoeveelheid verschilt per soort drugs. ?Maar enkel de aanwezigheid van drugs hoeft niet te betekenen dat de openbare orde geschaad is?, meent de ombudsman.

Het verstoren van de openbare orde was voor 1999 nog wel een voorwaarde voor de sluiting van drugspanden. De wet legde de bewijslast bij de burgemeester, die moest constateren dat de orde was geschaad. Na de komst van de Wet Damocles was voor openbare ruimtes (?lokalen?) het enkele bezitten van verboden middelen voldoende voor sluiting. In 2007 werd de wet uitgebreid waardoor burgemeesters om die reden ook woningen kunnen sluiten.

Diezelfde wet is begin dit jaar opnieuw uitgebreid. Vanaf 1 januari is het ook mogelijk om woningen te sluiten waar zogenoemde voorbereidingshandelingen zijn getroffen, bijvoorbeeld voor de bouw van een hennepplantage. Voorheen was de aanwezigheid van drugs nog een voorwaarde voor sluiting van bijvoorbeeld xtc-labs of hennepplantages, dat is niet meer zo.

De gevolgen van die wetswijzigingen zijn misschien niet verrassend: het aantal uitzettingen neemt toe. De klachten beginnen de ombudsman in de loop van dit jaar op te vallen. Ze krijgt brieven van mensen die zelf hun huis uit moeten, maar ook van hulpverleners die de gezinnen die zij begeleidden op straat zien belanden. ?De vraag is hoeveel maatschappelijke kosten burgemeestersluitingen met zich meebrengen. Je kan mensen op straat zetten, maar ze verdampen niet.?

De situatie in Rotterdam staat niet op zichzelf. Promovenda en docente Michelle Bruijn, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, beschreef in 2018 dat burgemeesters ?dankbaar gebruikmaken? van hun bevoegdheid. In datzelfde onderzoek analyseerde Bruijn 217 rechtbankuitspraken over artikel 13B van de Opiumwet. Ze constateerde dat bij slechts 6 procent van de woningsluitingen eerst een waarschuwing was gegeven. Toen in 2006 de Tweede Kamer sprak over de uitbreiding van de burgemeesterssluitingen tot woningen, bestempelde toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) het sluiten van een woning nog als een ?laatste redmiddel?. Er zou ?getrapte sanctionering? komen met waarschuwingen voor bewoners.

De realiteit is anders en de verruimingen van de wet van de afgelopen jaren brengt die op gespannen voet met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Huurders zouden naar de rechter kunnen stappen. Tot nu toe doen weinig dat. ?Veel halen bakzeil?, vertelt Zwaneveld. ?De bulk? van de klachten bij de ombudsman komt van bewoners van sociale huurwoningen. ?Die hebben geen advocaat in hun achterzak zitten.?

 

Hennepafval

De gang naar de rechter met advocaat is geen garantie voor succes, merkte de Rotterdammer die mei dit jaar in beroep ging tegen de sluiting van zijn woning. Daar waren 218 gram hennep, munitie en onderdelen van een vuurwapen waren aangetroffen. In het huis woonden ook zijn dochter en kleinzoon, die volgens hem nergens anders heen konden. Dat het volgens de man om 218 gram ?hennepafval? ging, maakt voor de wet niet uit: het overschrijdt ruimschoots de gebruikershoeveelheid van 5 gram en de woning bleef gesloten.

?Het is de illusie van veiligheid afgezet tegen barmhartigheid?, meent Zwaneveld, die zich zorgen maakt over de ?achterblijvers? van deze maatregel. ?Als je een moeder met drie kinderen bent, waar ga je naartoe??

Na de sluiting van de woning door de burgemeester komen huurders bij woningcorporaties op een lijst. Dat betekent dat ze voor een periode van 5 jaar geen sociale huurwoningen in de regio Rotterdam kunnen huren. Vanaf dat moment zijn mensen aangewezen op hun eigen netwerk of belanden ze bij het Leger des Heils. En die groep wordt groter, ziet Zwaneveld. ?De burgemeester heeft het recht maar niet de plicht om woningen te sluiten. Elke situatie is anders.? De ombudsman zou het liefst zien dat mensen die hun huis zien sluiten een advocaat zouden krijgen. ?Dat is het minst dat je kunt doen als je dit soort stoere maatregelen wil nemen met een duidelijk bestraffend karakter tegen partijen waarvan je kunt vermoeden dat die niet op korte termijn juridische bijstand kunnen regelen.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F13kdfyYMJXfDM.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=%2BSRzVrTtp1UoFpbzmMbAIcnaaJ%2BWcYWaUwxZrzsMcHw%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 002 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 17 Dec 2019 07:58:31 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: De Stentor

Copyright: De stentor

Pubdate: 17 december 2019

Contact: RedactieSecretariaat@destentor.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.destentor.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=nhV%2BI5aib2VnirV2E%2FMD4VZ8VtVbsuvinLgp1UEFX6g%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.destentor.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=8aDR3AtffgOVEemEwBX9G%2BCDjcUEVzhWSwc52VpRnk4%3D&amp;reserved=0>

 

D66 RONSELT BN?ERS OM DRUGS TE LEGALISEREN IN STRIJD TEGEN CRIMINALITEIT

 

Regeringspartij D66 ronselt bekende Nederlanders voor een nieuwe campagne die pleit voor de legalisering van softdrugs en xtc. In Nederland moet je drugs als xtc straks gewoon kunnen kopen en gebruiken, zo vindt D66.

De partij werkt aan een nieuw landelijk drugsmanifest. D66-leider Rob Jetten zoekt steun bij tal van bekende Nederlanders.

Onder meer misdaadjournalist Peter R. de Vries, actrice Anna Drijver, zangeres Rianne van Dost en strafrechtadvocaat Gerard Spong willen volgens D66 tekenen.

Falen

Ook bekende DJ?s in de dancewereld en verslavingskliniek Jellinekkliniek worden benaderd. De publieke steun van de BN-ers moet in de samenleving draagvlak kweken om drugs te normaliseren.

Het huidige drugsbeleid faalt en is volgens regeringspartij D66 ?niet langer houdbaar?. ,,We moeten de realiteit onder ogen zien: mensen gebruiken drugs in Nederland. Het is van belang dat we deze mensen niet bestempelen als criminelen, maar inzetten op voorlichting?, aldus D66-leider Rob Jetten in een bericht dat hij rondstuurt en in handen van deze krant is.

,,In het manifest kiezen we voor een gereguleerde drugsmarkt, zoals regulering van xtc. Alleen op die manier kunnen we de gezondheidsrisico?s zo klein mogelijk maken en drugscriminaliteit aanpakken.?

Vertrouwelijk

In zijn bericht vraagt Jetten om zijn bericht vertrouwelijk te houden. ,,Het lijkt ons heel tof als jij het manifest ook mede ondertekent. Halverwege december willen we het manifest in het nieuws brengen.?

Een woordvoerder van D66 bevestigt dat D66 aan een manifest werkt. Het stuk verkeert volgens hem in een pril stadium. ,,Het is nog lang niet af. Het is een complexe materie. Voor het kerstreces zullen we het niet af hebben.?

Hoeveel mensen op Jetten?s oproep gereageerd hebben kan hij nog niet zeggen.

Legalisering

Legalisering zet drugscriminelen buitenspel en ontlast de politie, Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, zo menen voorstanders. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie wil daar niets van weten.

Worden drugs gewoon dan wordt Nederland het afvoerputje van de wereld en zal de drugscriminaliteit juist toenemen. Een speciale antidrugseenheid moet van Grapperhaus de ondermijnende drugscriminaliteit juist harder aanpakken.

De regering lijkt verdeeld over de ?war on drugs?. Die verdeeldheid bleek recent ook bij het verbieden van lachgas. Het door staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) aangekondigde landelijke verbod kreeg steun van het CDA. Coalitiegenoot D66 sputterde direct tegen. De partij zag ?in verbieden of criminaliseren? van lachgas geen oplossing.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F266zIgFw6dbLI.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=j1lLK4%2BRm4QExciDrazLcn7JiOhG%2FcNVVXHvkG1UOZ8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 003 'THC-gehalte in wiet moet omlaag'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 17 Dec 2019 07:58:30 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Metro N

Copyright: 2013 Metro Holland BV

Pubdate: 14 december 2019

Contact: Metro Holland BV,Postbus 376,1000 EB Amsterdam

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.metronieuws.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=ytoFrHjDNdDRgz5cNby3Zf%2F7VnblgAlT1dg2f5XQsXY%3D&amp;reserved=0

 

?THC-GEHALTE IN WIET MOET OMLAAG?

 

Verslavingsartsen pleiten in overgrote meerderheid voor een maximering van het THC-gehalte in wiet. Dat gehalte van deze belangrijkste stof in cannabis, die zorgt dat iemand zich high voelt, is nu gemiddeld 16 procent.

Dat percentage zou naar 10 of zelfs 5 procent moeten, blijkt uit een rondgang onder leden van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) die het programma De Monitor (KRO-NCRV) heeft uitgevoerd.

Afspraken

De boodschap van de verslavingsartsen gaat lijnrecht in tegen de afspraken die ministers Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins hebben gemaakt voor een wietexperiment. Daarbij wordt het THC-gehalte ongemoeid gelaten, ondanks waarschuwingen eerder dit jaar van een aantal psychiaters.

Binnenkort gaat het experiment van start: in tien gemeenten wordt legaal geteelde cannabis verkocht in coffeeshops. Een adviescommissie is bezorgd dat de proef zal leiden tot normalisering van cannabisgebruik, omdat het de indruk kan wekken dat cannabis veilig is en niet schadelijk voor de gezondheid.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F260vsRDL7Ev02.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999048714&amp;sdata=Ppn3EewU9E%2F5jmTfHm4oEQAnlarYmqIyPX8wEXcRGS8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 004 Een kijkje in de afkickkliniek voor de allerrijksten

From:

Date: Tue, 17 Dec 2019 07:58:31 -0800

 

Source: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=123iGo%2FDm1f88Cz1B3IqTOlWbw1ypxKOteKJRoTltjs%3D&amp;reserved=0

Copyright: Vice Media Inc.

Pubdate: 16 december 2019

Author: Max Daley

Adress: Vice Benelux BV,Reguliersdwarsstraat 90-92,1017 BN Amsterdam

Contact: +31(0)206732530

Email: NLinfo@vice.com

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vice.com&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=123iGo%2FDm1f88Cz1B3IqTOlWbw1ypxKOteKJRoTltjs%3D&amp;reserved=0

 

EEN KIJKJE IN DE AFKICKKLINIEK VOOR DE ALLERRIJKSTEN

 

Beroemdheden en rijke zakenlui betalen honderdduizenden euro's om een paar weken in deze Zwitserse rehab te verblijven. Dan krijg je een behandeling, maar ook een kok, butler en limousine.

k ben in Zurich, een van de rijkste steden van Europa. Ik ben zojuist opgehaald van het vliegveld met een Bentley-limousine, en nu sta ik in een gigantisch penthouse met uitzicht over het meer van Zurich. Prima plek voor een feest!

Toch is dat niet helemaal wat hier gaat gebeuren. Ik ben bij Paracelsus Recovery, een afkickkliniek voor de allerrijkste mensen van de planeet aarde.

Het Saoedische koningshuis, Russische oligarchen, zakenmannen en celebs hebben hier hun tanden gepoetst in de marmeren badkamer en geslapen in bedden met suede beddengoed, terwijl ze ondertussen af probeerden te komen van de coke, Xanax of waar ze ook verslaafd aan waren. Paracelsus Recovery behoort tot het selecte clubje luxe-klinieken, en is op geen enkele manier te vergelijken met de ontwenningsklinieken waar verslaafden naartoe gaan die geen gigantisch fortuin hebben. Want geld, dat heb je hier wel nodig. Ter vergelijking: om een maand in elitekliniek The Priory te verblijven in het Britse Surrey, ben je 23,7 duizend euro kwijt, en voor 45 dagen bij The Meadows in Arizona moet je een kleine 50 duizend euro ophoesten. Bij Paracelsus Recovery kost een weekje ?executive detox? 92,5 duizend euro. Wil je vijf weken blijven, dan mag je 374 duizend euro aftikken ? ongeveer tien keer het modale inkomen van Nederland.

Voor dat geld krijg je hulp op maat van vijftien gespecialiseerde personeelsleden, afgestemd op elke behoefte die je mag hebben. Iedereen die hier verblijft krijgt een totaalpakket: 24 uur per dag vervoer per limousine, een eigen kok en een butler. Daarnaast mag je in de vijfsterrenspa, is er een interne therapeut (die er ook overnacht) en een uitgebreide hoeveelheid laboratoriumtests en medische controles. Er is maar plek voor twintig mensen per jaar, maar het personeel trekt er ook op uit om patienten op locatie helpen ? bijvoorbeeld omdat ze geen tijd hebben om hiernaartoe te komen, of omdat ze nazorg nodig hebben.

Zelfs bij de meeste luxueuze afkickklinieken word je nog wel een beetje aan het werk gezet ? al is het maar dat je je eigen bed moet opmaken, of onkruid moet wieden in de gemeenschappelijke tuin. Hier mogen alle mensen (die voor een derde uit het Midden-Oosten komen, een derde uit de VS en verder vooral uit Europa en Rusland) hun comfortabele lifestyle gewoon voortzetten. Als je met een entourage van vijftig mensen wil komen, zoals een Saoedi een keer deed, dan is dat geen enkel probleem: je huurt gewoon een etage in het nabijgelegen Dolder Grand Hotel (vijf sterren), inclusief inwonende therapeut. En presenteer je elke week een talkshow op de Amerikaanse televisie, maar wil je ondertussen iets aan je drankprobleem doen? Dan word je gewoon op en neer gevlogen.

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen hier komen is privacy. Waar sommige beroemdheden er geen geheim van maken dat ze in een afkickkliniek zitten ? of er zelfs te koop mee lopen ? hebben de mensen die hier komen juist veel te verliezen. Daarom worden in de interne communicatie de namen van gasten gefingeerd, staat het verblijfsadres niet gepubliceerd, zijn de nummerplaten van de limo's ontraceerbaar, de mailwisselingen met gasten versleuteld en hebben de werknemers geheimhoudingsplicht.

?Ik moest anoniem blijven, want ik had belangrijke klanten,? zegt Lucaz, een voormalige gast van Paracelsus aan de telefoon. De schatrijke Poolse investeerder die zo'n twee miljoen per maand verdient besloot in 2015 naar de kliniek te gaan toen zijn extravagante levensstijl uit de hand begon te lopen. Lucaz combineerde het zakenleven met feesten die 24 uur duurden, vaak drie keer per week, en geregeld plaatsvonden op een dure jacht aan de C?te d'Azur. Lucaz en zijn vrienden gebruikten vier tot zes gram coke per nacht, wat ze wegspoelden met de duurste wijnen ter wereld. ?Als mijn drank- en drugsverslaving en escapades met vrouwen aan het licht zouden zijn gekomen, dan zouden mijn klanten me de rug toe hebben gekeerd, en had ik een hoop geld verloren.?

Toen hij ergens in de dertig was, begon zijn leefwijze zich tegen hem te keren. Zakendeals mislukten omdat hij er niet helemaal bij was, hij crashte zijn sportwagen en zijn vriendin verliet hem. Lucaz zocht hulp bij een chique twaalfstappenkliniek in Florida, maar verviel al snel weer in zijn oude gewoonten. Op aanraden van een vriend boekte hij vijf weken bij Paracelsus Recovery, en dat werkte voor hem een stuk beter. Dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt, maar je krijgt hier wel een grenzeloze hoeveelheid zorg en aandacht.

?Een universele behandeling die voor iedereen werkt bestaat eigenlijk niet,? zegt directeur Jan Gerber. Hij richtte de kliniek op in 2012 met zijn ouders, nadat ze thuis een CEO hielpen afkicken. Gerber denkt dat zijn clienten een grotere kans hebben om van hun verslaving af te komen omdat er zoveel nadruk ligt op het individu ? wat nogal duur is, en voor de meeste klinieken dan ook onbetaalbaar.

?Niet iedereen wordt op dezelfde manier verslaafd, dus je moet per persoon naar de oorzaak zoeken en die aanpakken,? zegt Gerber. ?Je moet zowel naar emotionele als medische factoren kijken. De oorzaken kunnen psychologisch zijn, zoals een trauma, een zware jeugd of een persoonlijkheidsstoornis, maar ook fysiek, zoals darmproblemen, hormonale disbalans of chronische pijn. Het kan ook iets zijn dat puur in je hoofd zit, zoals een gebrek aan zingeving.?

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen verslavingen en armoede. In Engeland is bijvoorbeeld een correlatie aangetoond tussen armoede- en drugsgerelateerde sterftecijfers. Aan de andere kant hoeft een goedgevulde portemonnee nog niet te garanderen dat je immuun bent voor drugsverslavingen: volgens ander onderzoek maakt het je juist kwetsbaarder.

Ik spreek in Zurich af met Michael*, CEO van een ?multi-family office", dat ultrarijke gezinnen helpt om hun geld uit te geven. Zijn bedrijf heeft in totaal 42 gezinnen bijgestaan, die samen over een vermogen van ruim vier miljard euro beschikken. Michael vertelt dat afkicken een grote kostenpost is binnen deze groep. ?Het is schokkend hoeveel rijke mensen drugsverslaafd zijn. Van de gezinnen die we hebben geholpen, ging het bij 40 procent om verslavingsproblemen.?

Bij de Internationale Conferenties voor Verslavingen en Verwante Stoornissen in Londen, in april dit jaar, vertelde Chris Coplans van Narcotics Anonymous aan het tijdschrift Tatler dat klinieken zich steeds meer realiseren hoeveel geld er uit de allerrijksten te halen valt. ?De trend richt zich nu op luxe,? zei hij. De industrie van luxe-rehabs is zo competitief dat er ook weleens vuile trucjes worden gebruikt. Afgelopen jaar onthulde The Sunday Times dat klinieken duizenden euro's aan smeergeld betaalden aan psychiaters om ze rijke patienten naar ze door te laten verwijzen. Het ging onder andere om Life Works in Surrey, dat deel uitmaakt van de Priory Group, en de Kusnacht Practice in Zurich, dat een Britse arts 177 duizend euro betaalde om George Michael zover te krijgen dat hij er in 2015 een half jaar zou verblijven.

Hoezo is de 1 procent zo gevoelig voor verslavingen?

Volgens Gerber kunnen mensen met zo?n makkelijk leven leiden, waarin iedere wens meteen wordt vervuld, na een tijdje wat verveeld raken. En waar het ook aan kan liggen, is dat sommige mensen die ineens heel rijk worden daar nogal van schrikken, en ze zich ergens aan vast moeten klampen.

Rijkdom en macht kunnen het bovendien lastiger maken om van je drugsproblemen af te komen, zegt Gerber. Vooral omdat rijkerds minder snel worden blootgesteld aan de gevolgen. ?Je kunt niet ontslagen worden voor je drugsgebruik als je de eigenaar van een bedrijf bent,? legt hij uit. En daarom is het ook lastiger voor ze om te erkennen wanneer ze hulp moeten zoeken. Gerber zegt ook vaak te zien dat mensen die aan de drugs zitten het bedrijf verkopen waar ze jarenlang aan hebben gewerkt, en vervolgens een beetje de tijd zitten te doden met stapels cash om zich heen.

Niet alleen de mensen die zelf rijk worden belanden in de problemen, maar ook mensen die rijk zijn omdat ze bakken met geld hebben geerfd. ?We hebben mensen geholpen die fortuinen hebben geerfd, maar verder geen baan hebben, of al te veel doen met hun leven,? zegt Gerber. ?En veel van hen vullen die leegte met drugs en alcohol.?

Soms krijgen rich kids bovendien te maken met ?welvaartsverwaarlozing?, vertelt Gerber. Ze worden bijvoorbeeld genegeerd door hun ouders of op jonge leeftijd naar een kostschool gestuurd. ?Een van onze clienten kreeg voor haar veertigste verjaardag een jacht van haar ouders, wat natuurlijk leuk is, maar ondertussen had ze nauwelijks een band met haar ouders. Ze was enig kind en vooral opgevoed door kindermeisjes, en heeft nooit een echt lange relatie gehad omdat ze niemand vertrouwt ? ze denkt altijd dat ze achter haar geld aan zitten. Om de leegte te vullen is ze verslaafd geraakt aan Xanax en cosmetische chirurgie.?

Een van de oorzaken van verslaving die Gerber is opgevallen bij rijke gezinnen, is seksuele onderdrukking. ?Afgelopen jaar was er een prinses die lesbisch was, en ze was bang dat ze daarvoor gestraft zou worden. Dat droeg er zeker aan bij dat ze verslaafd werd aan medicijnen.?

Gerber benadrukt dat hij de rijke verslaafden niet verwend vindt, maar ?hun realiteit accepteert. Het maakt niet uit wie ze zijn: iedereen verdient empathie. Wat de meeste mensen zien als divagedrag, is in feite een serieus obstakel om de behandeling te laten slagen. Ze kunnen zomaar op ieder moment weglopen als ze gefrustreerd raken. Dat maakt deel uit van de pathologie, en we kunnen iemand niet zomaar veroordelen op basis van hun gedrag, zelfs als het op veel mensen als arrogant overkomt.?

Christine Merzeder ? Gerbers moeder, en tevens de klinisch co?rdinator van Paracelsus ? zegt dat narcisme een groot probleem is onder patienten. ?Veel van hen hebben narcistische trekjes of zelfs een narcistische persoonlijkheidsstoornis,? vertelt ze. ?Zij hebben een kleinere aandachtsboog, en voelen zich leeg vanbinnen. Ze kunnen geen berouw tonen, zijn vaak onbetrouwbaar en voelen zich niet verantwoordelijk voor hun acties.?

?Als er dan iets ergs gebeurt ? ze worden aangeklaagd, of hun relatie strandt ? stort hun wereld in en eindigen ze in een kliniek. Ik zie het als onze taak om ze te helpen met de dingen die niet te koop zijn: liefde voor jezelf, beheersing van je emoties, relaties, in staat zijn om je eigen leven in te vullen, verantwoordelijker zijn, en altijd hoop blijven houden.?

Als ik Gerber vraag hoeveel mensen er daadwerkelijk bij zijn kliniek afkicken, is hij voorzichtig. ?Elke rehab beweert een enorm succesratio te hebben, maar in werkelijkheid is dat moeilijk om te meten.? Nadat mensen de kliniek verlaten, verwatert het contact vaak en vallen ze terug in oude gewoontes. Los daarvan ziet Gerber het twaalfstappenprogramma dat bij de meeste rehabs wordt gebruikt als gedateerd en beperkend.

De man die het dichtst bij de superrijke verslaafden komt is therapeut Louis Fitzmaurice, die in een slaapkamer verblijft in hetzelfde appartement als de gasten. Meestal schuift hij ook aan tijdens de maaltijden. Ik vraag hem hoe het is om samen te wonen met iemand die je niet alleen niet kent, maar ook nog eens heel veel geld heeft en probeert af te kicken.

?Ja, dat is behoorlijk intens. Bij de meeste andere afkickklinieken zie je de clienten maar een paar uur per week,? zegt Louis, die nu vier jaar bij Paracelsus Recovery werkt. ?Sommigen vinden het moeilijk, en het wordt weleens emotioneel. Er sneuvelt soms een stoel. Maar ik moet hier wel de hele tijd zijn, want je weet nooit wanneer mensen willen praten. Het kan zijn dat ze om vier uur 's nachts ineens hulp nodig hebben.?

Voordat hij actief was voor Paracelsus, werkte Fitzmaurice zes jaar met dakloze, veroordeelde drugsverslaafden in Liverpool, Glasgow en Dublin. Nu behandelt hij de rijkste mensen op aarde. ?De pijn, worsteling, eenzaamheid, wanhoop en waanzin die ik in Groot-Britannie heb gezien, zie ik ook hier bij Paracelsus. In de kern zijn de problemen gewoon hetzelfde.?

Waar wel een verschil in zit, is hoe groot de kans is om af te kicken. Paracelsus Recovery is een totaal andere wereld dan de gemiddelde rehab, en staat ver af van de ervaringen van de gemiddelde mensen die af proberen te kicken ? zelfs in de meest welvarende delen van de wereld.

In het Verenigd Koninkrijk hebben bezuinigingen ertoe geleid dat mensen minder makkelijk in klinieken kunnen worden opgenomen, zegt drugsinstelling Addaction. Uit een onderzoek van de Kings College University blijkt dat er sinds 2011 in Engeland twee keer zo weinig plek is voor mensen met alcoholproblemen, en in totaal is het aantal ontwenningsklinieken binnen zes jaar met een derde afgenomen.

?Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk dat ze ergens kunnen verblijven,? zegt Karen Tyrell van Addaction. ?Maar door bezuinigingen hebben veel klinieken hun deuren moeten sluiten. De priveklinieken profiteren daarvan, maar het heeft ook verslaafden die weinig geld hebben buitenspel gezet. De kans om af te kicken zou niet moeten afhangen van de dikte van je portemonnee.?

Bij Paracelsus Recovery vraag ik Fitzmaurice aan welke drugs de superrijken eigenlijk verslaafd zijn.

?Nog steeds veel cocaine, maar we zien de laatste tijd ook dat mensen vaak problemen hebben met GBL, pijnstillers of Xanax,? zegt hij. ?Maar het ergste vind ik dat deze mensen in een soort bubbel leven waar ze zelf niet voor hebben gekozen. Een artiest vertelde me dat hij vaak het idee heeft dat mensen hem aanstaren alsof hij een soort alien is. Hij zei dat het leek alsof hij iets extra?s had, maar dat er bij hem juist iets ontbrak. Die leegte vulde hij met drugs. Ze zeggen dat geld gelukkig maakt, maar het lijkt me juist een enorm minpunt. Ik wens het niemand toe om beroemd te zijn.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F26hZIhbqiLU9_.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=nC923tus8vTVMJGU3m6rD7DW72wAv9%2FflHkYJgM%2FJN8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 005 Een op de vijf jonge mannen reed afgelopen jaar met te veel alcohol op

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 17 Dec 2019 08:24:50 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Nu.nl

Copyright: 2015 Sanoma Digital The Netherlands B.V. NU

Pubdate: 16 december 2019

Adress: Postbus 41020, 2130 MN Hoofddorp

Contact: redactie@nu.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nu.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=7EhEUFbvqyMmia5GAZ5Y%2B%2BHlgF5KIz%2B%2Fi5Ek19L%2FMJE%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nu.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=hvjpWHIGgQEFfp%2FoUrQVMNsd1ImRIcpbriQ%2FS2f1al4%3D&amp;reserved=0>

 

EEN OP DE VIJF JONGE MANNEN REED AFGELOPEN JAAR MET TE VEEL ALCOHOL OP

 

Een op de vijf jonge mannen tussen de 18 en 24 jaar heeft het afgelopen jaar gereden met te veel alcohol op, blijkt uit onderzoek dat Stichting TeamAlert maandag presenteerde.

Het onderzoek was uitgevoerd onder 1.500 jonge mannen. Ongeveer 5 procent liet weten wekelijks met meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol achter het stuur te zitten, 16 procent deed dit zeker maandelijks. Bij de grootste groep gebeurt dit incidenteel, waarbij incidenteel een of twee glazen alcohol te veel wordt gedronken, het vaakst na bezoek bij vrienden.

Voor beginnende bestuurders die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben, geldt een alcohollimiet van 0,2 promille. Omgerekend is dat ongeveer e?n standaardglas alcoholhoudende drank. Bij ervaren bestuurders geldt een maximale bloedalcoholgehalte van 0,5 promille, wat omgerekend twee standaardglazen is.

Ruim een derde van de mannen liet weten dat het in hun omgeving normaal is om te rijden met meer alcohol dan toegestaan. In stedelijke gebieden gebeurt het minder dan in weinig tot niet stedelijke gebieden (28 procent tegenover 43 procent).

Het onderzoek heeft alleen gekeken naar jonge mannen omdat eerder bewezen is dat zij een risicogroep vormen als het gaat om alcoholgebruik in het verkeer. Van alle ernstige verkeersslachtoffers die alcohol hebben gebruikt is 29 procent van hen een man in deze leeftijdscategorie. Dat is meer dan elke andere bevolkingsgroep en des te opvallender gezien het feit dat zij slechts 4 procent zijn van het totaal aantal rijbewijsbezitters in Nederland.

Meer verkeersdoden door alcohol

Jonge mensen, zowel mannen als vrouwen, zijn vaker slachtoffer van een verkeersongeluk met alcohol in het spel, hoewel oudere bestuurders vaker met alcohol op achter het stuur kruipen. Volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek is dat te verklaren vanwege de onervarenheid van jongeren achter het stuur en het grotere effect dat alcohol op hen heeft.

De afgelopen twee jaar is het aantal doden dat valt door alcohol in het verkeer meer dan verdubbeld: van 13 verkeersdoden in 2016 naar 36 in 2018. Ook heeft bij steeds meer verkeersongelukken de bestuurder alcohol gedronken.

De politie zei begin november dat het steeds lastiger wordt om alcoholcontroles (zogenoemde fuikcontroles) op de weg uit te voeren omdat via sociale media snel bekend wordt waar deze worden uitgevoerd. De politie is daarom overgeschakeld naar gerichte drank- en drugscontroles.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F11i79f0hU1fXs.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=97QMGysozisIyxXBPTQS8kBR8QM%2BPUCxtw0sFYMPc20%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 006 7,5 jaar Russische gevangenis voor wat hasj

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 17 Dec 2019 08:35:55 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Het Parool

Copyright: Het Parool

Pubdate: 15 december 2019

Author: Derk Sauer

Contact: redactie@parool.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.parool.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=7NPrwwi7pm9ZAMNSjj6EdbpixLCSB1eQHDjvpu2dTU4%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.parool.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=ncFnZEJtu%2FhbTiBBjqqljSU9Pd5cOWeRd0MwZBSXgAw%3D&amp;reserved=0>

 

7,5 JAAR RUSSISCHE GEVANGENIS VOOR WAT HASJ

 

Naama Issachar is een vrolijke, 26-jarige vrouw met een aanstekelijke glimlach. Ze groeide op in New Jersey, maar voelde zich als Joodse aangetrokken tot Israel en emigreerde. Naama maakte in Israel haar school af en diende twee jaar in het leger.

Daarna raakte ze in de ban van yoga en volgde diverse yogacursussen in India<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-india-9e6c5c%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=4IUfGFLW%2F%2F%2BWf5fQk0MF91M80rrGjp5%2FVDx8XKdOJ0M%3D&amp;reserved=0>. In April vloog Naama vanuit New Delhi terug naar Tel Aviv, met een tussenstop in Moskou<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-moskou-588de7%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=hLuLSK8WVkqjFGLHQHMVj7bTTn8OcWac2FNn5zhpasw%3D&amp;reserved=0>. Omdat ze van vliegveld wisselde, moest Naama door de dou?ane. En werd ze gepakt met 9 gram hasjiesj.

Dat was niet zo handig, want hasj is verboden in Rusland<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-rusland-4b495c%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=tMAu54HV3IfFoZCmxL3rkVpuDndOsS3i5%2Bh%2BHIHnN7c%3D&amp;reserved=0>. Eerdere toeristen die dit overkwam, zaten meestal een maand vast of kwamen er met een boete vanaf. Niet leuk, maar ook niet het einde van de wereld.

Met Naama Issachar liep het helemaal anders. Zij kwam in een geopolitieke nachtmerrie terecht en werd een pion in een mislukte uitruil van gevangenen, waarbij Rusland wordt be?schuldigd van ?gijzelaarsdiplomatie?. Naama kreeg ook nog eens 7,5 jaar gevangenisstraf. Gezien de goede betrekkingen tussen Israel en Rusland dacht iedereen dat het met een sisser zou aflopen, maar niets minder is het geval.

Niet lang na haar arrestatie werd de familie Issachar benaderd door een tussenpersoon. Hij meldde dat de Russen openstonden voor een ruil: hun dochter tegen de Rus Aleksej Boerkov (29) ? een cybercrimineel die in een Israelische gevangenis wachtte op uitlevering aan Ame?rika. Volgens diverse bronnen onderhield Boerkov nauwe banden met de Russische geheime dienst ? vandaar die Russische belangstelling.

Nu is het uitwisselen van spionnen zo oud als de wereld. Afgelopen maand nog wisselden Rusland, Noorwegen en Litouwen vijf spionnen uit in een ingewikkelde deal. Maar het ?gijzelen? van onschuldige burgers is een heel ander verhaal.

De Israelische premier Netanyahu ? die zich laat voorstaan op zijn goede connecties met Poetin<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-vladimir-poetin-8f7b77%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=rwp7vdAfHFrM%2Fagw%2B8qF8mK5fLZx3pjvBnLajEOk0k0%3D&amp;reserved=0> ? vroeg tevergeefs om clementie voor Naama. Toen de Israelische rechters vervolgens besloten Aleksej Boerkov uit te leveren aan Amerika, liep de deal geheel van de rails.

Naama Issachar zit inmiddels acht maanden in een Russische cel en het einde is niet in zicht. Poetin wacht vermoedelijk tot duidelijk is wie de nieuwe premier van Israel wordt om daarna ? afhankelijk van politieke tegenprestaties ? eventueel tot vrijlating te besluiten.

Rusland houdt nog een handvol andere buitenlanders vast als ruilobjecten. Voor de echte spionnen onder hen is het all in the game. Maar voor een nietsvermoedend yogameisje op doorreis uit India is de tussenstop in Moskou wel een heel hard gelag.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fsearch%3Fquery%3Dderk%2Bsauer&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=vUDMTgv10Zi2Iy4xn7i5kbWszrA10ElScqsLEVOInsw%3D&amp;reserved=0>. Hij is ook ?oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F14RUF3SdkF7EM.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=I0xkn3oZgX3dT8H700EvvM2K%2BfwElCEoA7xIA7JEpaw%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 007 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 17 Dec 2019 08:51:39 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: NOS

Copyright: @NOS

Pubdate: 15 december 2019

Adress: NOS:Postbus 26600,1202 JT Hilversum Tel. 035-6779222

Contact: redactie@nos.nl<mailto:redactie@nos.nl>

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nos.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=%2FIbPfoUB2kWjWhqB0YryBK80uqnrERSVCeP%2Bty9tkXQ%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nos.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=tC%2B8ISqA6yt5tsKvJC09bZ0VGEij9inA5H2zuHwW1qE%3D&amp;reserved=0>

 

NEDERLAND IS EEN KNOOPPUNT VOOR COCAINEHANDEL EN DAAR LIJKT WEINIG AAN TE DOEN

 

Het proces tegen Ridouan Taghi, dat afgelopen week werd hervat, draait om het meedogenloze geweld dat hij zou hebben gebruikt tegen zijn slachtoffers. Over drugs gaat het niet, toch wordt verondersteld dat Taghi een kopstuk is in de cocainehandel en dat een aantal slachtoffers in die handel actief was.

Hij zou rond de eeuwwisseling een hasjlijn van een familielid hebben 'geerfd' en de lijn van Marokko naar Nederland hebben gebruikt om cocaine te smokkelen, handel die veel meer oplevert. Dat Taghi vanuit Nederland zo groot kon worden in deze wereld, is niet voor niets.

Nederland blijkt de spil in de distributie van cocaine in Europa. Eerder dit jaar bracht de Nationale Politie in kaart hoe cocaine, via de Nederlandse en Belgische havens, zijn weg vindt naar de gebruiker. Bijna alle cocaine die via Antwerpen binnenkomt, wordt eerst naar Nederland vervoerd voor het verder Europa in gaat.

Vorig jaar werd in de havens van Antwerpen en Rotterdam 74.000 kilo cocaine onderschept. Een derde meer dan het jaar ervoor. Ook het aanbod neemt de laatste jaren flink toe en de partijen cocaine worden ook groter. Naar schatting zijn producenten wereldwijd goed voor jaarlijks 2 miljoen kilo cocaine, blijkt uit het jaarrapport over drugshandel van Europol dat onlangs verscheen.

Centrale ligging

Een groot deel van die productie komt per containerschip van Zuid-Amerika naar Europa, wereldwijd de grootste afzetmarkt voor cocaine. Ze leggen aan in de havens van Spanje en Portugal. Vaak is dat vanwege de historische relaties die beide landen hebben met landen in Zuid-Amerika. Ook wordt er simpelweg dezelfde taal gesproken.

De Nederlandse en Belgische havens zijn populair dankzij de grootschalige handelsrelaties en de centrale ligging binnen Europa, blijkt uit onderzoek van de politie.

"Dat Nederland zo populair is voor de distributie van drugs is niet gek. Dat is al jaren zo", zegt Tom Blickman van het Transnational Institute. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar de internationale drugshandel. "Criminelen liften gewoon mee op de normale stroom van goederen. Nederland heeft daar een prachtige infrastructuur voor."

Door de Rotterdamse haven gingen vorig jaar 14,5 miljoen containers. Antwerpen is de grootste fruithaven van Europa, een belangrijke dekmantel voor cocaine. Die twee plaatsen dicht bij elkaar maakt de handel in drugs aantrekkelijk.

"Drugs vinden tussen miljoenen containers, dat is gewoon moeilijk", zegt Blickman. Bij Antwerpen komt daar ook tijdsdruk bij kijken. De overslag van fruit (en dus ook de controle) moet vaak relatief snel gebeuren omdat het fruit anders bederft.

Distributieland

Toch zijn het niet alleen de Belgische en Nederlandse havens die zorgen voor de aanvoer van coke naar ons land. Ook via verder gelegen havens in Frankrijk en Duitsland komt de coke deels eerst in Nederland. De politie noemt het zelfs opvallend dat cocaine die via Nederland wordt verhandeld soms via Spanje Europa binnenkomt, om via ons land weer terug te worden gestuurd naar Spanje.

Daarmee lijkt Nederland een belangrijke verdeelfunctie te hebben voor de drugs in Europa en ver daarbuiten: Nederland is een distributieland.

Naar schatting wordt slechts 10 procent van de drugs die in ons land binnenkomen ook daadwerkelijk hier gebruikt. Het overgrote deel gaat naar de rest van Europa. Schattingen van het gebruik lopen uiteen tussen de 100.000 kilo en 137.000 kilo per jaar, blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut. Ofwel: in Europa worden gemiddeld zestig lijntjes coke per seconde opgesnoven. Een getal dat de laatste jaren oploopt.

Strijd tegen criminaliteit

Met de komst van een nieuwe generatie criminelen, met Ridouan Taghi als gezicht, is het geweld in de onderwereld opgelaaid. Taghi wordt gezien als kopstuk in de cocainehandel en staat terecht als hoofdverdachte in het Marengo-proces, voor betrokkenheid en het voorbereiden van vier moorden en acht opdrachten.

Politie, het Openbaar Ministerie en minister Grapperhaus van Justitie pleiten de laatste jaren opnieuw voor een harde aanpak van drugscriminaliteit. Alleen zo zou de strijd gewonnen kunnen worden.

Drugsonderzoeker Blickman heeft daar zijn twijfels bij. "Inmiddels kunnen we stellen dat de war on drugs niet werkt." Volgens hem kunnen we weinig doen tegen de cokehandel waarin ons land centraal staat. "Bovendien, wat maakt het uit? Als wij beter controleren komt de drugs binnen via andere havens. Wat voor Nederland bestemd is, komt in Nederland. Het is als een waterbed: je kunt wel duwen, maar dan komt het ergens anders boven."

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F17PqYT82HX1rk.html&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999058723&amp;sdata=Z%2BchsOE8Zmj7sknV2rBaCd0Xdg%2FshGVWEmY3zOA3oMM%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 008 Spuit 11 winter 2019/2020 is uit

From: Dennis - Belangenvereniging MDHG

Date: Thu, 19 Dec 2019 07:15:00 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging MDHG

Source: MDHG

Copyright: MDHG

Pubdate: 19 december 2019

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.mdhg.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999068728&amp;sdata=sRBVvMqI4VoErMTauXGBbGU9G96ll1F3skrqLY8Evc0%3D&amp;reserved=0

 

Spuit 11 winter 2019/2020 is uit

 

De Spuit 11 -het tijdschrift van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG-  van winter 2019/2020 is uit en online te bekijken. Met daarin onder andere

:

 

Een "foto" van de huidige crisis in het Amsterdamse daklozenbeleid Het Amerikaanse uh Amsterdamse Programma Drugs Een interview met Jovanka de Boer, de nieuwe medewerker ervaringsdeskundigh eid en outreachend werk van de MDHG Het verhaal van John Tongo, die al bijna 20 jaar zonder papieren in Nederla nd verblijft GHB-gebruikers geweigerd bij de opvang Een dagboekverslag over de nachtopvang Het verhaal van Mez: Niets geregeld na detentie

 

En verder: D.C. Lama, "En van de andere kant", Peter van der G. en "Maar Da t Hebben we toch Gedaan"

 

De Spuit 11 is te lezen via https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.mdhg.nl&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999068728&amp;sdata=sRBVvMqI4VoErMTauXGBbGU9G96ll1F3skrqLY8Evc0%3D&amp;reserved=0, Facebookpagina https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.faceboo&amp;data=02%7C01%7C%7Ce9b7754285f64bc7150108d78496add9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637123654999068728&amp;sdata=z5yofi29ojVxYnLLQSEGOP5GenF49cgfdtD5BMVmSEQ%3D&amp;reserved=0

k.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg/ of rechtstreeks via https://ww w.mdhg.nl/spuit11winter2019-2020/

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

End of Map-NL-Digest V2019 #96

******************************

 

--

MAP-NL-DIGEST

 

BL-Digest       Monday, December 16 2019       Volume 2019 : Number 095

 

001 Een derde van alle dopingzondaars gebruikte drugs: 'Ik presteer echt ni

     Source: NRC Handelsblad

002 Kabinet komt met verbod op recreatief gebruik van lachgas

     Source: Nu.nl

003 Een verbod op festivals zal de drugscaroussel niet afremmen

     Source: Brabands Dagblad

004 Burgemeester Hellendoorn is drugsgebruik zat en weigert vergunning fest

     Source: RTL Nieuws

005 Een roekeloze cocainedief lijkt de spil te zijn van Antwerpse drugsoorl

     Source: Het Laatste Nieuws

006 Antwerps sp.a-kopstuk Jinnih Beels: 'Het wordt tijd dat de war on drugs

     Source: DeMorgen.

007 15 jaar Moedige Moeders: 'Onze jeugd gaat naar de klote'

     Source: sbs6

008 Elke dag gemiddeld zes jongeren in ziekenhuis door alcohol

     Source: DeMorgen.

009 Hennep geeft Zuid-Afrika hoop: 'Dit land kan de cannabisschuur van de w

     Source: Trouw

010 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: de Volkskrant

011 Breda probeert het weer: plek voor een GHB-verslaafde in opvang

     Source: BN/De Stem

 

----------------------------------------------------------------------

 

Subj: 001 Een derde van alle dopingzondaars gebruikte drugs: 'Ik presteer echt niet beter van een snuif coke'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:07:18 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: NRC Handelsblad

Copyright: NRC Handelsblad

Pubdate: 6-12-2019

Authors: Pepijn Keppel en Dylan Metselaar

Contact: redactie@nrc.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nrc.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497795620&amp;sdata=t8LtH5kgQNbmKPkUgKCgk8DuLT1nwqBOCnr5v1EquLE%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nrc.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=IW7eY0%2FLV8JgadSuiItwn5%2BYUdayDNVlojOGAuPgVsA%3D&amp;reserved=0>

 

EEN DERDE VAN ALLE DOPINGZONDAARS GEBRUIKTE DRUGS: ?IK PRESTEER ECHT NIET BETER VAN EEN SNUIF COKE?

 

Een derde van alle dopinggevallen was de afgelopen tien jaar het gevolg van drugs. Die sporters zijn vaak onbedoelde ?bijvangst? voor de Nederlandse Dopingautoriteit. ?Op een technofeestje zit bijna iedereen aan de drugs. Maar van mij weet iedereen het.?

Een zaterdagavond in november, drie jaar geleden. Sven van Baggum, dan 24 jaar oud, staat met een vriendengroep op een technofeest. ?We waren zo dronken dat we bijna niet meer op onze benen konden staan.? Een vriend drukt hem een envelopje met cocaine in zijn handen. Zonder na te denken herhaalt hij wat hem is voorgedaan. Midden op de dansvloer steekt hij een sleutel in het witte poeder. ?Niemand keek ervan op, iedereen deed het. Het was mijn eerste keer, maar ik wilde het altijd al eens proberen.?

Daarna voelt hij zich goed, ?euforisch, het mannetje?. Die avond denkt hij nog niet aan de gevolgen, dat komt pas de volgende ochtend. ?Ik logeerde bij een teamgenoot, die mee was naar het feest en ook gebruikte. Toen we wakker werden, dachten we meteen aan korfbal. Mijn wereld stortte in. Je weet dat je altijd gecontroleerd kan worden.? Twee weken later, na pas zijn vierde wedstrijd op het hoogste niveau bij de Eindhovense vereniging DSC, test hij positief op doping.

Bijna een derde van alle positieve dopingtests in Nederland van de afgelopen tien jaar waren het gevolg van drugs, blijkt uit een analyse van jaarverslagen van de Nederlandse Dopingautoriteit door NRC. Recreatieve drugs zijn verboden omdat ze sportprestaties positief kunnen beinvloeden en slecht zijn voor de gezondheid. Volgens Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, zijn veel van dit soort overtredingen echter ?onbedoelde bijvangst?. De dopingorganisatie wil sporten zuiver en eerlijk houden, maar sporters daarbuiten niet verbieden recreatieve drugs te gebruiken.

 

61 sporters positief

Cocaine kan zorgen voor een alerter en energieker gevoel, heroine verdooft pijn en cannabis kan faalangst onderdrukken. Bestanddelen van drugs kunnen lang vindbaar blijven in bloed en urine, terwijl de werking al is verdwenen. Hoe lang precies, verschilt per persoon en soort drugs. Daardoor kan een sporter in zijn vrije tijd, wanneer recreatief gebruik volgens de dopingregels is toegestaan, drugs gebruiken en weken later rond een wedstrijd positief testen.

Bij opzettelijk gebruik is de maximumstraf na een positieve dopingcontrole vier jaar. Indien een dopinggeval met drugs niet is bedoeld om de sportprestatie te verbeteren, bedraagt de maximale schorsing twee jaar. Er zijn een aantal bekende sporters die werden betrapt op drugsgebruik. Voormalig tophockeyer Jesse Mahieu testte in 2012 positief op cocaine en mdma. Hij werd een jaar geschorst en stopte met hockeyen op het hoogste niveau. Turner Yuri van Gelder werd in 2009 ook betrapt op het gebruik van cocaine en een jaar geschorst.

De meeste drugsgerelateerde overtredingen vonden de afgelopen tien jaar plaats in het basketbal (7), bij krachtsporten (7), biljart (6), rugby (6), motorsport (4) en cricket (4). Bij 61 van de 208 sporters die werden betrapt op doping, zaten sporen van drugs in de urine.

Volgens Ram zijn de gevolgen van recreatief drugsgebruik ?een terugkerend thema in voorlichtingen?. Het grote aantal positieve tests door drugsgebruik is geen verrassing voor de voorzitter van de Dopingautoriteit. Hij wijst als verklaring naar het drugsgebruik in Nederland. ?Het is niet raar dat sporters zich in dat opzicht niet heel fundamenteel onderscheiden van andere mensen.?

Om de circa 20.000 Nederlandse (prof)sporters die in aanmerking komen voor dopingcontroles te bereiken, is de Dopingautoriteit onder meer afhankelijk van de sportbonden en bereidheid van sporters om digitale voorlichting te raadplegen. Dat laatste is volgens Ram voldoende beschikbaar. ?Ik zou haast niet weten wat we nog meer kunnen doen.? Vooral in sporten waar doping als minder relevant wordt gezien, is bewustwording lastig.

 

Tuchtcommissie

Drie weken na de positieve test van korfballer Sven van Baggum (27) ploft er een brief van de Dopingautoriteit op zijn mat. ?Ik las alleen de straf: vier jaar schorsing.? De hoogste straf die een sporter kan krijgen voor een opzettelijke dopingovertreding. ?Ze vroegen of ik me wilde verantwoorden. Maar er viel niets te verweren. Ik kon moeilijk zeggen dat het per ongeluk in mijn neus terecht was gekomen.?

Na een tweede brief besluit hij toch voor een tuchtcommissie te verschijnen. Een betrapte sporter kan daar proberen aan te tonen dat het om recreatief drugsgebruik gaat. ?Dat is in het ene geval makkelijker dan in het andere?, legt Ram uit. ?Zijn er getuigen? Is er onderbouwing? Is het wel of niet logisch dat in die sport een bepaalde stof wordt gebruikt om prestaties te bevorderen?? Ook een kleine hoeveelheid kan wijzen op recreatief gebruik en daarmee in het voordeel van de sporter werken.

Het lukt Van Baggum de commissie te overtuigen dat hij de drugs niet gebruikte voor prestatiebevordering. ?Als je de avond voor de wedstrijd wat neemt, dan word je daar niet beter door. Je gaat er ?cht niet beter van sporten, je bent alleen maar brak.? Zijn schorsing wordt teruggebracht naar anderhalf jaar.

Tijdens zijn schorsing wil Van Baggum trainen en een jeugdteam coachen, maar ook dat is verboden. ?Korfballen is niet als fietsen. Als je anderhalf jaar niet fietst, en je stapt er weer op, kan je het weer. Dat is met korfbal niet zo, dan raak je uit vorm.? Hij verliest het contact met zijn teamgenoten omdat hij niet meer welkom is op zijn club. ?De club wilde een statement maken. Maar al mijn vrienden waren korfballers. Die zag ik ineens niet meer.?

Door zijn straf raakt een korfbalcarriere uit het zicht. Zijn relatie lijdt er zo ernstig onder dat die strandt. ?Ik werd onhoudbaar, een boef. Ik vluchtte in drank en nam een snuifje, dan vergat ik alles even.? Na een half jaar zoekt hij op aandringen van zijn ouders psychische hulp.

Daar leert hij te accepteren dat mensen hem anders zien dan hij zou willen. Want de meeste pijn zit hem niet eens in de schorsing, of het verliezen van zijn vriendin. Nadat het Eindhovens Dagblad over zijn positieve dopingtest schrijft, weet iedereen het. ?Ik schaamde me omdat er stond dat ik gepakt was met doping. Liever had ik gehad dat er stond dat ik drugs had gebruikt. Op een technofeestje zit bijna iedereen aan de drugs. Maar van mij weet iedereen het.?

 

Versoepelde regels

Wereldwijd hebben antidopingorganisaties en sportbonden de afgelopen jaren kritiek geuit op de in hun ogen buitenproportionele straffen die op recreatief drugsgebruik staan, en de tijdrovende tuchtprocedures waarin de duur van een schorsing moet worden bepaald. ?Wat wij doen, moet te maken hebben met de sportprestatie?, zegt voorzitter Ram. ?Wij zijn er niet om de drugsproblematiek op te lossen.?

De jarenlange onvrede resulteerde vorige maand in een wijziging van het reglement door wereldantidopingagentschap WADA. Vanaf 2021 wordt een standaard schorsing van drie maanden opgelegd als drugsgebruik niet ter bevordering is van de sport. Stemt een sporter in met een rehabilitatieprogramma, dan wordt de uitsluiting van wedstrijden en trainingen verlaagd tot ??n maand.

In 2013 verhoogde de WADA al eens de drempelwaarde om positief te testen op cannabis, eveneens onder druk van de aangesloten organisaties. In Nederland leidde dat sindsdien tot een afname van het aantal dopinggevallen met cannabis. Waar eerst jaarlijks ongeveer zeven sporters op cannabis werden betrapt, is dat er nu vaak niet meer dan ??n.

De verschillende dopingorganisaties die pleitten voor lagere straffen zijn van mening dat drugsgebruik voornamelijk een maatschappelijk probleem is. De oplossing daarvoor ligt volgens hen niet bij de sport. Toch vragen bonden en verenigingen die vermoeden dat hun sporters drugs gebruiken, de Nederlandse Dopingautoriteit weleens om extra controles uit te voeren. De dopingorganisatie gaat nooit op dergelijke verzoeken in. Ram: ?Komen we het tegen, dan moeten we het afhandelen. Dat doen we dan ook strak en correct. Maar het is niet iets wat we opzoeken.?

Die nieuwe regels komen voor Van Baggum te laat. Tijdens zijn schorsing ging hij werken als bezorger voor een supermarkt. Een jaar geleden nam hij ontslag en begon hij een eigen schildersbedrijf. De zaken gaan goed, hij heeft een nieuwe vriendin met wie hij samenwoont in Den Haag. ?Maar die avond achtervolgt me nog steeds.? Als nieuwe klanten zijn naam intikken op Google, bijvoorbeeld. Dat leidt tot argwaan en vragen ze hem soms om uitleg.

Of op het korfbalveld bij Pernix in Leiden, waar hij tegenwoordig samen met zijn beste vrienden speelt. ?Ik hoor het nog elke wedstrijd uit het publiek. Dan roepen ze ?snuiver? of ?cocainegebruiker?. Ze willen dat ik me laat kennen, maar dat gun ik ze niet. Die fractie van een seconde heeft al genoeg van mijn leven verpest.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F16UHbeYZZ7GMQ.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=K8iqHAHpfqFTAOpJzpuwrVhbBdguqiHCVtTpzI5DXvc%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 002 Kabinet komt met verbod op recreatief gebruik van lachgas

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:07:31 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Nu.nl

Copyright: 2015 Sanoma Digital The Netherlands B.V. NU

Pubdate: 11-12-2019

Adress: Postbus 41020, 2130 MN Hoofddorp

Contact: redactie@nu.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nu.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=2UURfYBZGdXtLjxtebtUGi8AvWC8kgEHJiCTMgPTVAM%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.nu.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=EhjdnyNLaWp1UTj7RDvCccYQByQjAHIa4ryLwql6aiM%3D&amp;reserved=0>

 

KABINET KOMT MET VERBOD OP RECREATIEF GEBRUIK VAN LACHGAS

 

Het kabinet komt met een verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal ernstige gezondheidsincidenten toeneemt en dat mensen ?veel overlast door zwerfvuil? ervaren als gevolg van rondslingerende lachgaspatronen.

?We kunnen de risico's met de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren?, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag.

Het kabinet heeft de beslissing genomen naar aanleiding van een rapport over de risico's van lachgas van het Co?rdinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). In het CAM zitten deskundigen van onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Trimbos-instituut.

Het CAM stelt dat gebruik van grote hoeveelheden tot ernstig en blijvend neurologisch letsel kan leiden, ?zoals een dwarslaesie?. Ook lijkt lachgas verslavend te zijn bij frequent gebruik en kan mogelijk tolerantie optreden. ?Lachgas wordt veel gebruikt door uitgaanders en door jongeren onder de zestien jaar?, aldus het CAM.

In het rapport wordt dan ook aanbevolen dat het aanbod van lachgas beperkt zou moeten worden door bijvoorbeeld de verpakkingsgrootte te limiteren.

Ministerie voert nog gesprekken over maatregel met groothandels en horeca Lachgas wordt echter niet alleen recreatief gebruikt. ?Het is oorspronkelijk bedoeld voor onder meer gebruik in slagroomspuiten in de horeca. Deze eigenlijke toepassingen van lachgas worden van het verbod vrijgesteld?, zo laat staatssecretaris Blokhuis weten.

Volgens Blokhuis is het dan ook de bedoeling dat de eigenlijke aanbieders van lachgas, zoals groothandels, detailhandels, horeca en gasproducenten, zo min mogelijk geraakt worden door het besluit. Daarom zullen er gesprekken met deze aanbieders worden gevoerd.

Het recreatief gebruik kan praktisch worden verboden door lachgas op lijst II van de Opiumwet te zetten, waar bijvoorbeeld ook de hennepplant op staat. Gebruikers van de middelen op deze lijst worden niet vervolgd, maar bezit, handel, productie, invoer en uitvoer van de middelen zijn wel strafbaar. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod gehandhaafd zal worden.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F17PIyYbYWS_Rk.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=YCIHHXkWHssVELDYKQLlVeejqFNNLviNhQI3fvJRLBo%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 003 Een verbod op festivals zal de drugscaroussel niet afremmen

From: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:08:13 -0800

 

Newshawk: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Brabands Dagblad

Copyright: Wegener media 2015

Pubdate: 8-12-2019

Author: Rene van der Lee

Adress: Veemarktkade 8, 5222 AE 's-Hertogenbosch

Contact: 073-6157115

Email: stadsredactie@bd.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.bd.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=cq1jpTc%2F23ouc4OrcpDB%2FxJqzty2LNG7FH8QM%2B0Zxmo%3D&amp;reserved=0

 

EEN VERBOD OP FESTIVALS ZAL DE DRUGSCARROUSSEL NIET AFREMMEN

 

De burgemeester van Hellendoorn, Anneke Raven, geeft geen vergunning meer af voor het plaatselijke Hardshock Festival. Bij de laatste editie, op 23 mei, testte de politie twintig bezoekers op drugsgebruikers: alle twintig reageerden positief.  Het is mooi geweest, dacht Raven: ?Dit wil ik niet meer'.

Op de ochtend dat De Telegraaf het nieuws op de voorpagina had staan, zat ik in de rechtbank van Breda. Stijn Pessers, advocaat van een jonge Tilburger die drugs was gaan dealen om zijn verslaving te kunnen betalen, haalde daar donderdag hard uit naar de organisatie van dancefestival Decibel in Hilvarenbeek. De 'waardeloze beveiliging? op zulke festivals brengt met zich mee dat iedereen daar in aanraking komt met drugs, zo betoogde Pessers. Het was de opmaat naar zijn conclusie dat zijn client geen dader maar slachtoffer was en dat het Openbaar Ministerie hier degene was die straf verdiende vanwege verregaande laksheid.

De rechter veegde het betoog van Pessers van tafel. Allicht. Wie verslaafd raakt aan drugs en vervolgens zelf gaat dealen, kan de schuld niet bij anderen neerleggen. Maar Pessers had wel een punt met zijn bewering dat op alle grote festivals drugs alomtegenwoordig zijn. Ook als in de vergunning staat dat ze er een 'zero tolerance'-beleid op na houden.

 

De inconsequente overheid

Het is niet zo vreemd dat een CDA-burgemeester uit Hellendoorn op het idee komt om die vergunning dan maar niet meer af te geven. Politie en justitie trekken alles uit de kast om drugslaboratoria te vinden en de pillendraaiers voor de rechter te brengen, maar vervolgens geeft de overheid wel vergunningen af voor festivals waar de illegaal geproduceerde pilletjes verkocht worden. Iedereen die dat raar vindt, heeft gelijk.

Nog zo'n inconsequent dingetje: op de website van Visit Brabant, een zwaar door de provincie gesubsidieerde marketingclub, worden tal van populaire dancefestivals aangeprezen. Maar stel nu dat de overheid een streep zet door evenementen als Decibel, 7th Sunday en Lakedance:  wat schiet je daar dan eigenlijk mee op? Gedupeerde festivalgangers zullen vloekend op zoek gaan naar andere gelegenheden om -al dan niet met synthetische hulp- uit hun dak te gaan. Is het niet op een festival, dan maar in de kroeg. Of in het voetbalstadion, waar ook van alles en nog wat wordt weggeslikt en gesnoven. Desnoods in het park bij u om de hoek.

Burgemeester als Pontius Pilatus

Burgemeesters die festivals gaan verbieden, kunnen als Pontius Pilatus hun handen in onschuld wassen. Maar de drugscaroussel zal onverminderd doordraaien, als een dj die strak staat. De norm dat bij het uitgaan een feestpilletje hoort, is zo diep verankerd in de samenleving dat je die niet meer in een handomdraai terugdraait. Dat mag je spijtig vinden, het is wel de realiteit.

De  Tilburgse drugsdealer die donderdag veroordeeld werd in Breda (de client van advocaat Pessers), zei na afloop van de zitting dat al zijn vrienden het ?lullig? vonden dat hij gepakt was. Er was volgens hem niemand die het afkeurde dat hij zelf pillen en coke was gaan verkopen. Ik bedoel maar.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F18o_c83jOp8I2.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=1KTk84ldZX1b96JLqXdtmaDavoQuaB9AjefgP%2FKOhf4%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 004 Burgemeester Hellendoorn is drugsgebruik zat en weigert vergunning festival

From: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:07:58 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: RTL Nieuws

Copyright: RTL Nieuws

Pubdate: 5-12-2019

Address: Sumatralaan 47 1217 GP Hilversum

Contact: rtlnieuws@rtl.nl<mailto:rtlnieuws@rtl.nl>

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.rtlnieuws.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=GefChFxx6RIgq60nJf%2Baeva90hPIFqxDh7lyfB%2FJ5MI%3D&amp;reserved=0

 

BURGEMEESTER HELLENDOORN IS DRUGSGEBRUIK ZAT EN WEIGERT VERGUNNING FESTIVAL

 

Anneke Raven, burgemeester van Hellendoorn, heeft geen zin meer in grootschalige feesten in haar gemeente waarbij overmatig drugs wordt gebruikt. Daarom heeft ze een vergunning geweigerd aan het Hardshock Festival.

Met het verbod wil ze een discussie op gang brengen over het drugsgebruik op feesten. Veel bezoekers stappen na afloop onder invloed achter het stuur, en dat is erg gevaarlijk.

?We zijn erg blij wanneer er een xtc-lab wordt opgerold. En vervolgens faciliteren we de drugsmarkt door zo'n festival een vergunning te geven?, zegt Raven in De Telegraaf. Volgens de burgemeester is het alom bekend dat er op Hardshock ?enorm veel pillen? worden gebruikt. ?Ik wil het daarom niet.?

Ze hoopt dat andere gemeenten haar voorbeeld gaan volgen en heeft al contact gehad met 14 collega-burgemeesters in haar regio, die er positief over waren.

Grapperhaus: minder festivals

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid pleitte eerder dit jaar al voor minder festivals in Nederland in zijn strijd tegen drugscriminaliteit. Volgens de minister kan de politie het grote aantal feesten niet aan.

Er worden in ons land jaarlijks 1100 festivals georganiseerd en alle bezoekers controleren op pillen of coke is volgens Grapperhaus niet meer te doen.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F174y6_Kn15MZA.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=MZAJbs33dKD4XOQ8zvrJ%2BjAYoSS4%2BzsEG2HwlNJN9d8%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 005 Een roekeloze cocainedief lijkt de spil te zijn van Antwerpse drugsoorlog

From: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:08:44 -0800

 

Newshawk: Dennis-Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Het Laatste Nieuws

Copyright: 2014 De Persgroep Digital

Pubdate: 4-12-2019

Author: Patrick Lefelon

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.hln.be&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=hlzIXCpEx1OlSQwslKgjMSTEGKEWRxrbkKClCTLSuHk%3D&amp;reserved=0

 

EEN ROEKELOZE COCAINEDIEF LIJKT DE SPIL TE ZIJN VAN ANTWERPSE DRUGSOORLOG

 

Een blok cocaine met het logo ?88? heeft in Antwerpen een drugsoorlog ontketend. De lading was in beslag genomen door de douane. Tenminste, dat had Gabriel C. zijn opdrachtgevers wijsgemaakt om ze zelf te kunnen verkopen. Een dag later vloog bij de 30-jarige cocainedief de eerste granaat binnen.

Gabriel C. is sinds enkele weken spoorloos. Dus bekoelen de vermoedelijk Albanese opdrachtgevers hun woede op zijn entourage. Zo werd vorige week een granaat binnengegooid bij zijn ouders in de Van Heystveltstraat. De volgende avond stapte een man in Borgerhout de telefoonwinkel binnen van Mohamed B. en schoot de man in de buik. Het slachtoffer strompelde de spoeddienst naar het vlakbijgelegen Stuivenberg-ziekenhuis. ?Ik heb proberen te bemiddelen bij een ruzie in mijn winkel?, verklaarde Mohamed B. aan de politie. Juister zou geweest zijn om toe te geven dat het om een gerichte aanslag ging tegen de entourage van Gabriel C. - die op het punt staat te trouwen met de zus van de neergeschoten verkoper.

Maar ook het kamp van Gabriel C. laat zich gelden. Uren na de schietpartij liet ze uit weerwraak twee granaten ontploffen aan een appartementsgebouw in Merksem. De man die geschoten had in Borgerhout, zou familie hebben wonen in dat gebouw. Ook dat geweld werd met ander geweld beantwoord: maandag ontplofte een granaat aan de deur van een huis waar vroeger familie van Gabriel C. heeft gewoond. Ook de schietpartij op een loods in Wilrijk van afgelopen weekend past in het rijtje.

 

Verdronken in Gambia

Gabriel C. is zelf intussen in geen velden te bespeuren. Zijn ex is alleen achtergebleven in Borgerhout en hij doet er alles aan om niet gevonden te worden. Hij heeft zijn voornaam gewijzigd -vroeger heette hij officieel ?Aslim C.? en liet zelfs een vals overlijdensbericht verspreiden in het drugsmilieu. Een attest van de Gambiaanse politie moet aantonen dat hij verdronken zou zijn bij een zwempartij in het Meer van Bijilo. ?Klopt niks van. Een maand geleden liep hij nog rond in Borgerhout?, vertellen bronnen. Vermomd met witte wimpers en een pruik.

Zijn advocaten Liliane Verjauw en Nathalie Van Sande hebben alvast maanden niets meer van hem gehoord. ?Wij hadden voor hem een zaak bij het Hof van Cassatie lopen, maar hij heeft nog niet naar het resultaat geinformeerd?, zeggen ze. Het Antwerpse parket wil voorlopig niet veel kwijt. ?De nieuwe reeks aanslagen lijkt sterk gerelateerd aan het drugsmilieu en zijn mogelijk ook onderling met elkaar verbonden?, luidde gisteren de officiele uitleg.

Echte zwaargewichten begrijpen niet waar ze in het Antwerpse drugsmilieu mee bezig zijn. ?Als iemand je lading cocaine ript, dan ga je toch niet met granaten gooien? Dat trekt veel te veel aandacht. Wil je echt wraak nemen, dan ontvoer je die kerel in alle stilte en hou je hem vast tot hij losgeld betaalt of je lading cocaine teruggeeft.?

Stoere praat? Vergeet het. Volgende week staat een Frans-Marokkaanse bende terecht voor twee ontvoeringen in 2016. Een keer werd de 21-jarige broer van een Antwerpse drugsbaron ontvoerd en na betaling van losgeld vrijgelaten. De ontvoering van de 48-jarige drugshandelaar Abdelkader B. is nooit opgehelderd. Hij is al drie jaar spoorloos.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F19RVFoJn9DLwY.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=IxnNTPl%2BWBwrhGyP2qq6VJQb0o%2BMS%2B0XR1xwZjVJ2Ys%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 006 Antwerps sp.a-kopstuk Jinnih Beels: 'Het wordt tijd dat de war on drugs een war on dealers wordt'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:09:06 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: DeMorgen.

Copyright: ? 2016 De Persgroep Digital

Pubdate: 7-12-2019

Address: Brusselsesteenweg 347 , 1730 Asse (Kobbegem)

Contact: info@demorgen.be

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.demorgen.be&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=SIvoGVPiXzhyuKgTuUzd4gSNHiMeux1RoIoX6Ar372w%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.demorgen.be&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=4EdIEgI7NkNx7nHdwyCBnK7LhrqN9LrrUEq3g%2F5nCvw%3D&amp;reserved=0>

 

ANTWERPS SP.A-KOPSTUK JINNIH BEELS: ?HET WORDT TIJD DAT DE WAR ON DRUGS EEN WAR ON DEALERS WORDT?

 

Tegen de achtergrond van het drugsgeweld in haar stad heeft Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) gepleit voor de oprichting van een parlementaire commissie die het drugbeleid moet hertekenen. ?Het wordt tijd dat de war on drugs een war on dealers wordt?, schrijft ze in een opinie op de website van Knack.

Volgens Beels moet de vraag gesteld worden of de strijd tegen drugsbendes uberhaupt wel te winnen valt. Ze bepleit een herijking van het beleid en kijkt daarvoor naar Portugal. Dat land kampte vroeger met een van de grootste drugsproblematieken van Europa, maar gooide twintig jaar geleden het roer radicaal om. Het op zak hebben van kleine hoeveelheden werd niet langer bestraft, wat leidde tot minder overdosissen en een grote terugval in de criminaliteit. De politie kreeg zo meer tijd en middelen voor de bestrijding van de handel, die nog steeds strafbaar is met celstraffen en boetes.

Beels, een criminologe die jarenlang bij de politie werkte, wijst erop dat er een ?hele waaier aan mogelijkheden? bestaat ?tussen een zerotolerantiebeleid en legaliseren van drugs?. ?En neen, decriminalisering leidt niet tot meer gebruikers; er is geen noemenswaardig aanmoedigend effect. Bij die andere drug alcohol zijn we er wel in geslaagd een beleid uit te werken: we bepalen vanaf welke leeftijd je het mag kopen, hoeveel je (niet) mag drinken achter het stuur, enzovoort. Het zou ons wel eens ergens kunnen leiden om ook andere drugs op een gelijkaardige manier te bekijken.?

Beels pleit voor de oprichting van een parlementaire commissie met experts, academici, hulpverleners en anderen voor ?het uitstippelen van een drugbeleid van de 21ste eeuw?. ?We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot er onschuldige slachtoffers vallen?, besluit de Antwerpse schepen.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F1925RlK7BpaCo.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=cMJpajCT9wa0p3EdtbX9pLyzzYx3OHHNIebisgZRPSI%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 007 15 jaar Moedige Moeders: 'Onze jeugd gaat naar de klote'

From: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:09:56 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: sbs6

Copyright: sbs6

Pubdate: 8-12-2019

Address: Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam

Contact: 020-8007000

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=st2Odx8vS9PmpLTXLIk7ulg2Az3xkcRRWFAMw%2FsHKPs%3D&amp;reserved=0

 

15 JAAR MOEDIGE MOEDERS: ?ONZE JEUGD GAAT NAAR DE KLOTE?

 

Stichting Moedige Moeders bestaat dit jaar vijftien jaar. De groep vrijwilligers streeft ernaar drugs en alcoholproblematiek in Nederland in kaart te brengen en aan te pakken. Afgelopen jaren hebben ze duizenden hulpvragen behandeld en waren ze op tientallen plekken in Nederland actief.

De Moedige Moeders kwamen verschillende keren in het nieuws met onder andere de campagne ?Fuck Drugs? en een petitie tegen softdrugs in 2017. Volgens de moeders is het tijd dat Nederland wakker wordt en stopt met het normaliseren van drugsgebruik.

Jose Postema is zo?n moedige moeder. Haar zoon Robby (29) is al bijna vijftien jaar verslaafd aan cocaine. In de beginperiode van zijn verslaving krijgt Jose het boek Cokepunt van een vriend. Het is uitgegeven door Moedige Moeders. ?Ik las dat boek en ik dacht: ?Ik had het kunnen schrijven.? Ik herkende zoveel?, vertelt Postema.

De verslaving van Robby heeft een diepe impact op het hele gezin. ?Ik heb messen en pistolen tegen mijn hoofd gehad. Mijn dochter is bedreigd door dealers die geld wilden zien. Robby heeft vastgezeten in Duitsland omdat hij wiet over de grens smokkelde in ruil voor coke. Hij is verschillende keren afgekickt maar daarna ook verschillende keren teruggevallen en met overdosis opgenomen geweest op de Intensive Care.?

De kracht van moedige moeders is dat zij echt begrijpen wat het met je doet. ?Ik ben de schaamte voorbij. Ik zou wel willen schreeuwen. Iemand moet luisteren. Onze jeugd gaat naar de klote. Die dealers staan hier bij het schoolplein. Die jongeren worden steeds jonger verslaafd en de overheid wil maar legaliseren.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F21tK1lvgKV_7I.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497805625&amp;sdata=mOrJbOqmsMZoq3lD5nqrYjo4rBsxuaDOi7tFVuYA5X0%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 008 Elke dag gemiddeld zes jongeren in ziekenhuis door alcohol

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:10:56 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: DeMorgen.

Copyright: ? 2016 De Persgroep Digital

Pubdate: 7-12-2019

Address: Brusselsesteenweg 347 , 1730 Asse (Kobbegem)

Contact: info@demorgen.be

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.demorgen.be&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=jCHZSRPdtYnXAq9TYHDNhK5MRmto2VW7oZHeUL3dx0w%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.demorgen.be&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=xQNZiQm8HgnXA9zmtXFMeP0XkWFPrXSGWatexcYKQ08%3D&amp;reserved=0>

 

ELKE DAG GEMIDDELD ZES JONGEREN IN ZIEKENHUIS DOOR ALCOHOL

 

Elke dag belandden vorig jaar gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat gegevens van de ziekenfondsen in ons land analyseert. Alarmerend is het aantal 12- en 13-jarigen dat dronken in het ziekenhuis terechtkomt.

Vorig jaar waren er 2.234 gevallen van jongeren tussen 12 en 17 jaar die op spoed terechtkwamen omdat ze te veel gedronken hadden. Dat zijn er iets minder dan de 2.334 van 2017. Toch blijven de cijfers ontluisterend, zegt het IMA. ?Om een idee te geven van de omvang van het probleem, de cijfers in Belgi? zijn tot drie maal hoger dan in Nederland, waar jaarlijks tussen 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen worden.?

Bovendien trekt het IMA aan de alarmbel over 12- en 13-jarigen, die steeds vaker dronken in het ziekenhuis belanden. ?Met 116 gevallen waren het er in absolute aantallen nog nooit zoveel als in 2018?, klinkt het. Wie vroeg begint te drinken, loopt een groter risico om later verslaafd te geraken.

Voor jongeren is alcoholmisbruik extra schadelijk. ?Op korte termijn kan alcohol onder meer verminderd bewustzijn, een groter risico op ongevallen en verwondingen, onderkoeling, en stuipen veroorzaken?, zegt IMA-arts Michiel Callens. ?Maar ook later zijn de gevolgen nefast. Alcoholgebruik kan bij jongeren voor blijvende hersenschade zorgen, waardoor de studieresultaten verminderen en de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Op langere termijn kan alcoholgebruik ook leiden tot levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.?

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F22J9uJ1OL5p2o.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=%2BMPz6X9n3nHs2%2FTYHZj0cpBW2VPoE%2B%2BwiY%2B%2BzOD2rl4%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 009 Hennep geeft Zuid-Afrika hoop: 'Dit land kan de cannabisschuur van de wereld worden'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 04:11:18 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Trouw

Copyright: Trouw

Pubdate: 7-12-2019

Author: Niels Posthumus

Contact: info@trouw.nl

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=iIAh0YkyPKYDolJPyxIxTf2f3SrlCh0HZtwTpKQWfSE%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=xa3XloBVxMOnMEB3z42IUCgeum2nEo3pG3ujWXlT%2B6o%3D&amp;reserved=0>

 

HENNEP GEEFT ZUID-AFRIKA HOOP: ?DIT LAND KAN DE CANNABISSCHUUR VAN DE WERELD WORDEN?

 

Zuid-Afrika is bezig wietteelt te legaliseren. Investeerders op de Cannabis Expo in Johannesburg zijn enthousiast. ?De teelt kan een half miljoen extra banen opleveren.?

Tsepho Mpete ziet er met zijn lakschoenen, nette broek en keurige polo niet uit als iemand die veel blowt. Toch luistert hij op de Cannabis Expo in Johannesburg aandachtig naar de uitleg van Johann Blom. ?Als je cannabis wilt verbouwen, heb je een vergunning nodig?, vertelt de consultant bij zijn informatiekraam van de Africa Cannabis Development Corporation (ACDC). ?Wij kunnen je daarbij helpen. En als je je vergunning binnen hebt, brengen wij je onder in een cooperatie met andere cannabisboeren in Zuid-Afrika. Dan kunnen jullie samen op de internationale markt een betere prijs afdwingen.?

De 43-jarige Mpete oogt enthousiast. Hij neemt brochures mee en maakt foto?s van informatieborden. ?Ik heb onlangs een boerderij gekocht?, vertelt hij. ?Ik wil daar cannabis verbouwen, maar ik ben nog nooit boer geweest. Ik heb mijn geld verdiend in de IT-sector. Ik zie cannabis als een goede investering. Maar vanwege mijn onervarenheid heb ik advies nodig van organisaties als ACDC.?

Mpete is niet de enige Zuid-Afrikaan die zijn oog heeft laten vallen op de cannabisteelt. Sinds het Constitutioneel Hof in september vorig jaar bepaalde dat het telen en roken van wiet in de privesfeer niet langer strafbaar is, hoopt de landbouwsector op op volledige legalisering op termijn. Dat zou een enorm agrarisch potentieel ontsluiten. Sinds maart zijn producten met de uit cannabis verkregen stof CBD, waarvan je niet high wordt, maar die wel medicinale werking heeft, legaal in Zuid-Afrika.

 

Een lawine aan producten van cannabis

Dat leverde onmiddellijk een ?lawine aan producenten van cannabiscremes, -voedingssupplementen, -energiedranken, -mondsprays en natuurlijke medicijnen op. Die aanwas toont zich op de expo van eind november tot begin december. ?Een jaar geleden hadden we vijftig stands?, zegt organisator Silas Howarth. ?Nu zijn dat er meer dan tweehonderd.?

Niet alleen CBD-producenten hebben de toekomst. Ook cannabis?varianten met THC, waarvan je wel stoned wordt, lijken een goudmijn. ?Cannabis is wereldwijd een razendsnel groeiende sector?, zegt Howarth. ?Steeds meer landen staan medicinaal gebruik toe. En Canada, Uruguay en sommige staten in de Verenigde Staten hebben recentelijk zelfs recreatief gebruik van wiet gelegaliseerd. De mondiale afzetmarkt voor cannabisproducten breidt dus voortdurend uit.?

Zuid-Afrika kan de cannabisvoorraadschuur van de wereld worden, meent hij. ?Het klimaat is perfect. We zijn een land van boeren en verbouwen al heel lang cannabis. Onze traditionele genezers schrijven het al eeuwen voor als medicijn. En de cannabisteelt is arbeidsintensief. ?Lonen liggen in Zuid-Afrika veel ?lager dan in afzetmarkten als Canada. Cannabis is dus een perfect ?exportproduct.?

Toch is de verbouw op commer?ciele schaal vooralsnog alleen een paar boeren toegestaan. Het aanvragen van een vergunning daarvoor is een proces dat zeker een jaar in ?beslag neemt, waarschuwt Blom. Mpete lijkt niet onder de indruk. ?En de cannabis die je verbouwt, mag je niet in Zuid-Afrika verkopen. Wat je produceert, moet je ?exporteren.?

 

Precies het goede werk voor de massa?s werklozen Dat laatste is een doorn in het oog van Nicholas Heinamann. Hij is verbonden aan lobbyorganisatie Cannabis Development Council of South Africa (CDCSA). ?De Zuid-Afrikaanse economie draait al jaren slecht?, moppert hij. ?We verliezen jaarlijks vele duizenden banen in dit land. Nu is er deze veelbelovende agrarische sector, die ook een grote interne markt zou kunnen bedienen. Daar moeten we van gebruikmaken, toch? Vergunningen voor medicinale cannabis zijn mooi. Daarmee creeer je 250 nieuwe banen per boer. Als we legaliseren en werkelijk op industriele schaal cannabis gaan verbouwen, levert dat wel een half miljoen extra banen op.?

Daarbij gaat het vooral om ongeschoolde arbeid: snoeien, water geven, sproeien met insecticide: precies het soort werk waar de massa?s werkloze, laaggeschoolde Zuid-Afrikanen behoefte aan hebben. Het ?officiele werkloosheidspercentage in het land ligt op 29. Bezoekers van de Cannabis Expo gaan er dan ook van uit dat de overheid de ingeslagen weg naar legalisering zal doorzetten; al is het maar voor de lonkende belastinginkomsten. Het African Cannabis Report van maart dit jaar schat dat de Zuid-Afrikaanse cannabis?industrie in 2023 al een waarde van ruim 1,6 miljard euro kan hebben, indien de regering inderdaad kiest voor verregaande legalisering.

Veel internationale cannabis?bedrijven spelen alvast in op de toekomstige markt. Het Nederlandse cannabiszadenbedrijf Dutch Passion ziet de toekomst in Zuid-Afrika positief in. ?We proberen hier nu al ons merk te promoten?, zegt de Nederlandse Mahmoud Hanachi achter zijn informatiebalie op de expo in Johannesburg. ?Want cannabis is booming in Zuid-Afrika. Ik verwacht dat dit land over vijf jaar echt een sterk bloeiende cannabis?industrie heeft.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F23kIfhYYpPjy6.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=1ezoTmkRMgIjtA95u5PUrEA7d7q3eFJbaIikiG6FOAU%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 010 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 11 Dec 2019 08:09:49 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source:  de Volkskrant

Copyright: de Volkskrant

Pubdate: 11-12-2019

Author: Stieven Ramdharie

Adress: de Volkskrant, Postbus 1002, 1000 BA Amsterdam

Contact: 088 - 0561 561

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.volkskrant.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=oy0n4BgxwRP1C%2Bki6vMmG0jlLnwm7tpBLwq04zEK75A%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=dHhRZscaPg9WTJC2VsETQnktLd8gcaT%2BCA1iCW%2F1fPE%3D&amp;reserved=0>

 

ARCHITECT VAN MEXICO?S OORLOG TEGEN DRUGS OPGEPAKT OM SAMENWERKING MET KARTEL

 

Genaro Garcia Luna, ooit het gezicht van Mexico?s oorlog tegen de drugskartels, is door de mand gevallen. Na jaren van beschuldigingen, is de oud-politiebaas gearresteerd in de VS omdat hij zou hebben samengewerkt met een van de kartels.

De 51-jarige Garcia Luna, die maandag in Dallas werd aangehouden, was ooit een gevreesd man. Hij leidde vijf jaar lang de Mexicaanse FBI. Als Veiligheidsminister was hij tussen 2006 en 2012 de architect van de harde, deels militaire campagne tegen de drugsbazen. Nu hij in de cel zit, kan Garcia Luna een nieuwe kwalificatie toevoegen aan zijn lange staat van dienst: de hoogste Mexicaanse functionaris die ooit is gearresteerd vanwege criminele activiteiten.

Als we de Amerikaanse aanklacht mogen geloven, speelde de bewindsman onder twee presidenten jarenlang een dubbelrol die hem een miljoenenvermogen opleverde. In ruil voor miljoenen dollars, kreeg het Sinaloa-kartel gevoelige informatie over politieonderzoeken en concurrerende drugsbendes doorgespeeld. Bovendien werd de drugsdoorvoer van het kartel, geleid door de beruchte drugsbaas Joaquin ?El Chapo? Guzman, vrijwel ongemoeid gelaten.

De veroordeling van ?El Chapo? tot levenslang door een jury in New York, is Garcia Luna uiteindelijk fataal geworden. Een handlanger van de drugsbaas verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij zeker twee keer koffers met in totaal zo?n 5,4 miljoen euro overhandigde aan de politicus. Plaats van handeling, tussen 2005 en 2007, was een restaurant in Mexico. Toen de getuigenis publiek werd, zagen Mexicaanse critici van Garcia Luna hun twijfels na jaren eindelijk bevestigd.

 

?Nooit een snipper bewijs?

Garcia Luna ontkende altijd in alle toonaarden fout te zijn geweest. ?Ik heb nooit contact gehad met personen die betrokken waren bij criminele activiteiten?, aldus de oud-minister. ?Al sinds ik de georganiseerde misdaad bestrijd, wordt ik systematisch door het slijk gehaald. Ze hebben nooit een snippertje bewijs geleverd om deze beschuldigingen te onderbouwen.?

Wat de ooit oppermachtige federale politiebaas niet wist, was dat de Amerikaanse justitie hem al in het vizier had. Op dinsdag, een dag na zijn arrestatie, werd de aanklacht vrijgegeven. ?Garcia Luna wordt aangeklaagd omdat hij miljoenen dollars aan steekpenningen ontving van ?El Chapo?s Sinaloa-kartel?, aldus openbaar aanklager Richard Donoghue. ?Dit terwijl hij Mexico?s federale politie leidde en verantwoordelijk was de openbare veiligheid.?

Garcia Luna brengt twee presidenten, die probeerden de narcobazen onder controle te krijgen, in grote verlegenheid nu hij tegen de lamp is gelopen. Onder Vicente Fox leidde hij tussen 2001 en 2005 de federale onderzoekspolitie. Daarna werd hij door president Felipe Calderon benoemd tot minister Openbare Veiligheid. Tot 2012 overzag Garcia Luna de pogingen van de regering om met hulp van het leger de drugsbazen een kopje kleiner te maken.

Harde bewijzen

Sommigen brachten hem toen al in verband met het Sinaloa-kartel, maar harde bewijzen werden nooit geleverd. Tekenend voor zijn oppermachtige positie was dat de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA gewoon met hem bleef samenwerken.

Garcia Luna dreigt nu te worden veroordeeld tot tien jaar celstraf wegens drugshandel en omkoping. Het is een hard gelag voor de man die niemand in Mexico durfde tegen te spreken. ?Ik ben altijd voor het recht en de wet?, was de zuinige reactie van oud-president Calderon op Garcia Luna?s arrestatie.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F509lvXjp71HfE.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=SHjDcHY9Ok%2FIj2nJyO2liiApgiTV5L3dQ9OEs3RYkBw%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 011 Breda probeert het weer: plek voor een GHB-verslaafde in opvang

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Mon, 16 Dec 2019 01:41:25 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: BN/De Stem

Copyright: BN/De Stem

Pubdate: 11-12-2019

Author: Nico Schapendonk

Address: Postbus 3229, 4800 MB Breda

Contact: mailto:redactie@bndestem.nl

Fax: 076 - 531 23 55

Website: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.bnstem.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=vVdLj9lqldU4lZpvTlUWVlW%2BcKxH7ThI9zOT1214Rtw%3D&amp;reserved=0<https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmdhg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Foffice365_mdhg_nl%2FDocuments%2FData%2F3.%2520Drugs%2520uit%2520het%2520strafrecht%2FMAP-NL%2FMAP-NL%2520beheer%2Fwww.bnstem.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=2KlO96FMEm7BY2V2lGKcLH%2BbVw3T%2Bq8lI%2BZrSnorj18%3D&amp;reserved=0>

 

BREDA PROBEERT HET WEER: PLEK VOOR 1 GHB-VERSLAAFDE IN OPVANG

 

In de daklozenopvang aan de Slingerweg in Breda wordt ruimte gemaakt voor de opvang van 1 GHB-verslaafde.

Eerder was de gemeente gestopt met de opvang van deze categorie verslaafden. Dat was na een aantal ?incidenten?, waarbij de veiligheid van de GHB-gebruikers, maar ook die van personeel en andere daklozen in het gevaar kwam.

Toch hebben burgemeester Paul Depla en wethouder Miriam Haagh (Gezondheid, PvdA) na overleg met zorginstanties SMO en Novadic Kentron besloten om het experiment aan te gaan. In eerste instantie met ruimte voor 1 GHB-verslaafde.

Die wordt overigens ondergebracht in een aparte kamer. Het is niet de bedoeling dat hij terecht komt op een van de slaapzalen. De ruimte is vanaf 15 januari beschikbaar. Het gaat nadrukkelijk om een proef die een half jaar duurt en om de twee maanden wordt geevalueerd. Het personeel van de opvang krijgt een extra training over GHB- gebruik.

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F13VIaUboFaDVs.html&amp;data=02%7C01%7C%7C7df79a65ec7449d2573608d7820c7faa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120862497815634&amp;sdata=%2BL6o2OYDHZ3fDG6et0qH2xX%2Fe9ai8h9tlGPAUOzWs7Y%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

End of Map-NL-Digest V2019 #95

******************************

 

--

MAP-NL-DIGEST

 

 

maandag 2 December

interessante Marrokaanse site met een drug katern.

 

zondag 1 december. Bron: Peter Derks,

Ik maak me grote zorgen, zoals ik al voorspelde in 2012 komt methamfetamine heden ook op de Nederlandse markt. Via een nietsontziende truc   een nietsontziende manier. Men versnijdt coca?ne met een minimale hoeveelheid methamfetamine zo duurt de roes aanzienlijk langer en denkt gebruiker dat hij gewoon uitstekende coca?ne te pakken heeft. Ook is het al in zijn zuivere vorm op de markt. De Mexicaanse kartels proberenpositie in te nemen in Europa en ik kan u een ding verklappen die kartels zijn onverbiddelijk en levensgevaarlijk. Als zij hier eenmaal voet aan vaste wal krijgen dan zijn de rapen gaar te gaan met een nieuwe epidemie zien. Vergelijkbaar met heden GHB. Ik volgt de berichtgeving en de Europese rapporten met aandacht en zal jullie verder over dit topic op de hoogte houden.

Map-NL-Digest      Wednesday, November 13 2019      Volume 2019 : Number 090

 

001 Eindhovenaar Bergman 'legalizer van het jaar?

     Source: Eindhovens Dagblad

002 List-Software: Majordomo 1.94.4

     Source: Amnesty International

003 Regelgeving zit jarige hennepverwerker HempFlax dwars: 'Het winstgevend

     Source: Dagblad van het Noorden

004 Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doo

     Source: Trouw

 

----------------------------------------------------------------------

 

Subj: 001 Eindhovenaar Bergman 'legalizer van het jaar?

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:18 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Eindhovens Dagblad

Copyright: Eindhovens Dagblad

Pubdate: 1 november 2019

Author: Max Steenberghe

Contact: redactie@ed.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.ed.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=e77Da4G5ReenRNSyykAHYwq0tH8EMWMyKhsn8w30FRQ%3D&amp;reserved=0

 

EINDHOVENAAR BERGMAN 'LEGALIZER VAN HET JAAR'

 

In bijzijn van de Amerikaanse filmster Jim Belushi is Eindhovenaar Derrick Bergman, voorzitter van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod  (VOC), uitgeroepen tot ?legalizer van het jaar?.

De uitreiking maakte deel uit van de Cannabis Capital Convention, een inter nationale samenkomst van voorvechters van legalisering van cannabis, zowel recreatief als medicinaal.

Bergman (48) werd ?de beste cannabisjournalist van Nederland genoemd en g eprezen om het werk van de mede door hem opgerichte VOC. Dat is een samenwe rkingsverband van personen en organisaties die rechtstreeks te maken hebben  met het Nederlandse cannabisbeleid. Het noemt het cannabisverbod ?een hi storische vergissing die enkel problemen veroorzaakt of versterkt?.

Bergman en de VOC bemoeien zich actief met de politiek en de wetgeving rond om cannabis. Hij heeft ook een journalistiek bureau, zijn artikelen worden in binnen- en buitenland geplaatst, waaronder regelmatig op de opiniepagina  van deze krant.

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 002 List-Software: Majordomo 1.94.4

From: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:25 -0800

 

Newshawk: Dennis ? Belangenvereniging MDHG

Source: Amnesty International

Pubdate: 3 november 2019

Contact: servicecenter@amnesty.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=I2lHvv8xUr%2BsQxB%2FSezw3vluCxudNZts1u8mobfdMio%3D&amp;reserved=0

 

'WAR ON DRUGS' IN BANGLADES EIST HONDERDEN LEVENS

 

In Bangladesh valt er elke dag gemiddeld meer dan een dode in de ?war on drugs?. In 2018 zijn 466 mensen vermoedelijk buitengerechtelijk geexecute erd. Dat is drie keer meer dan in 2017 en het hoogste aantal in decennia. D it blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International.

De anti-drugsoperaties van de politie en het Rapid Action Battalion (RAB) r ichten zich vooral op arme buurten. Bij de minste verdenking van drugsmisbr uik loopt iemand al een groot risico gedood te worden. Vaak laten de autori teiten een ?drugsverdachte? gedwongen verdwijnen, zonder arrestatie of proces, om hem of haar vervolgens te vermoorden.

Dodelijkste anti-drugsoperatie

In mei 2018 kondigde de premier Sjeikh Hasina aan de ?dreiging van drugs ? hard aan te zullen pakken. Het is niet de eerste keer dat er grootschal ige anti-drugsoperaties plaatsvinden, maar deze behoren mogelijk wel tot de  dodelijkste. Alleen al in de eerste tien dagen van deze operatie vielen er  naar verluidt 52 dodelijke slachtoffers.

In 2018 werden zo?n 466 mensen vermoedelijk buitengerechtelijk geexecutee rd. Dat is drie keer zo veel als in 2017. In het eerst halfjaar van 2019 ve rloren 204 mensen hun leven.

Valse verklaringen

De politie dwingt mensen om valse getuigenverklaringen af te leggen. Daarin  moeten ze de versie van de politie overnemen dat de doden vielen in wapeng evechten of in een kruisvuur. Regelmatig beweren de autoriteiten dat het sl achtoffer als eerste had geschoten, waardoor de politie wel dodelijk geweld  ?moest? toepassen.

Amnesty roept de autoriteiten van Bangladesh op onmiddellijk een onafhankel ijk onderzoek in te stellen naar de buitengerechtelijke executies en andere  mensenrechtenschendingen in het kader van de anti-drugsoperaties van de po litie en het RAB.

 

Het rapport Killed in Crossfire van Amnesty International is te downloaden via https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Factueel%2Fwar-on-drugs-in-bangladesh-eist-honderde&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=Yoxi0nv76BJJbcWKL8K0mIyimz80e2fLbDjRU%2F%2Ft6KE%3D&amp;reserved=0

n-levens

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 003 Regelgeving zit jarige hennepverwerker HempFlax dwars: 'Het winstgevende laten we noodgedwongen achter'

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Tue, 5 Nov 2019 07:58:37 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Dagblad van het Noorden

Copyright: Dagblad van het Noorden

Pubdate: 2 november 2019

Author: Pieter Broesder

Contact: redactie@dvhn.nl

Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.dvhn.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=WJqdbk9LkFWV9cm0ZtD2IHWhd5ZNi9CSbKH7FvbHObY%3D&amp;reserved=0

 

REGELGEVING ZIT JARIGE HENNEPVERWERKER HEMPFLAX DWARS: 'HET WINSTGEVENDE LA TEN WE NOODGEDWONGEN ACHTER'

 

Hennepverwerker HempFlax in Oude Pekela vierde zaterdag het 25-jarig bestaa n. Het gaat goed met het bedrijf. Toch zijn er zorgen. Nederlandse regelgev ing zit het bedrijf dwars.

Reden voor directeur Mark Reinders om landbouwminister Carola Schouten uit te nodigen naar Oude Pekela te komen.

Het productiebedrijf dat in 1994 is opgezet door de Rotterdamse cannabisond ernemer Ben Dronkers, staat nog steeds middenin het dorp. Dertig mensen wer ken er. Sinds 2012 is er ook een fabriek in Roemeni? waar 15 mensen een b aan hebben.

Moeite met hennepteelt

,,In 1994 konden we praktisch van 0 af aan beginnen. Bestaande apparatuur i s binnen het bedrijf doorontwikkeld om hennep te kunnen verwerken. Er is he el wat overtuigingskracht nodig geweest om het stigma van hennep te doorbre ken, om de wetgeving aangepast te krijgen zodat industri?le hennep legaal  geteeld kan worden'', stelt Reinders die aangeeft dat de staat nog steeds moeite heeft met hennepteelt.

,,De wet- en regelgeving is niet passend voor de huidige hennepindustrie. B innen het huidige opiumwetbesluit mag de Nederlandse teler alleen hennep te len voor vezel en zaad en wordt het winstgevende CBD op het veld noodgedwon gen achter gelaten.''

Dat is een bittere pil voor het bedrijf dat niet alleen hennep afneemt van een vaste groep van zo'n 50 telers in Nederland maar ook van 50 boeren uit Duitsland. Ook in Roemenie heeft het bedrijf zeker 900 hectare hennepvelden .

,,In Nederland mogen we de bladeren en bloemen niet oogsten. Dat staat de w et niet toe. In Duitsland en Roemeni? mogen we de hele plant oogsten. Ned erland heeft hier ten opzichte van landen zoals Duitsland en Roemenie een g root concurrentie nadeel. De combinatie met hoge grondkosten en minder opbr engstmogelijkheden zorgt ervoor dat het rendement op de Nederlandse teelt z waar onder druk staat.''

Buitenland steeds belangrijker

Oude Pekela blijft belangrijk voor het bedrijf. ,,Maar worden we in Nederla nd nog meer belemmerd dan zal de nadruk meer komen te liggen op het buitenl and. Dan zullen we aan risicospreiding moeten doen. De teelt in het buitenl and wordt voor ons daarom steeds belangrijker.''

Reinders hoopt dat een bezoek van de minister zal leiden tot het opheffen v an de belemmeringen. ,,Het bedrijf is belangrijk voor de regio als werkgeve r en als voorbeeld hoe er duurzaam gewerkt kan worden. Niets gaat hier verl oren. We hebben geen afval. Alles wordt hergebruikt.''

Honderden bezoekers

Zaterdag hield HempFlax open huis waar vele honderden mensen op af kwamen.

Buren, boeren en buitenlui kwamen massaal kijken wat er wordt gefabriceerd.

 Grondstoffen voor de meubelen (tafelbladen, stoelzittingen), de auto- en p apierindustrie, strooisel voor stallen en dierenkooitjes, olie en tegenwoor dig ook steeds meer isolatiemateriaal voor de woningbouw. Reinders: ,,Je ku nt het zo gek niet bedenken.''

 

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

Subj: 004 Filippijnse vice-president Robredo hoopt een einde te maken aan het doodschieten van drugsgebruikers

From: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Date: Wed, 13 Nov 2019 03:36:21 -0800

 

Newshawk: Dennis - Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

Source: Trouw

Copyright: Trouw

Pubdate: 5 november 2019

Author: Gijs Moes

Contact: info@trouw.nl Website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=PuI5Z5SVkksWJr%2BDYrUapX3RmVzTMfZiV0Grw6X5Gmo%3D&amp;reserved=0<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trouw.nl&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150331245&amp;sdata=gZjRNB%2BBimuRmiRwvPEgfVKBTmedDzfg5LTHIxvUdKI%3D&amp;reserved=0>

 

FILIPPIJNSE VICE-PRESIDENT ROBRDO HOOPT EEN EINDE TE MAKEN AAN HET DOODSCHIETEN VAN DRUGSGEBRUIKERS

 

Is er verandering op komst in de keiharde oorlog tegen drugs op de Filippijnen? Vice-president Leni Robredo gaat de uitdaging van president Duterte aan.

Rodrigo Duterte<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.topics.nl%2Fplaylist%2Fa-658b9d98e93e4139888dbf8d8928363e%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=SVHlVJbm4mz1sb06%2FbVOWaVZyzTkKWox7RN4V2nzt8c%3D&amp;reserved=0> staat bekend om zijn onvoorspelbare gedrag en zijn nietsontziende drugsbeleid. Maar niemand had verwacht dat de Filippijnse president zijn grootste critica zou benoemen tot hoofd van de nationale drugsbestrijding. Woensdag maakte vice-president Leni Robredo bekend dat ze de benoeming accepteert, tegen het advies van veel medestanders in.

Robredo gaf twee weken geleden in een interview met persbureau Reuters haar ongezouten mening over de president. Zijn drugsbeleid treft de armen, en de politie misbruikt haar macht, zei de vicepresident die onafhankelijk van Duterte en namens een andere partij is gekozen. ?De levens van onze mensen en de waardigheid van ons land staan op het spel.?

De oproep van Robredo dat de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof de Filippijnse aanpak van het drugsprobleem maar eens moeten onderzoeken, viel verkeerd bij Duterte. Hij heeft eerder gezegd dat het buitenland zich er niet mee moet bemoeien, en hij heeft mede daarom de Filippijnen teruggetrokken uit het strafhof.

Maar Robredo ging nog een stapje verder. Duterte?s aanpak helpt volgens haar helemaal niet. ?De president heeft zeer ernstige dreigementen geuit tegen de bazen van de drugshandel, maar die gaan gewoon door. Dus het is duidelijk dat dit niet werkt.?

 

Carte blanche

Bij zijn aantreden in 2016 kondigde Duterte een keiharde ?oorlog tegen de drugs? aan, die volgens hem ?honderdduizend levens? zou kosten. Hij gaf de politie openlijk carte blanche voor het doodschieten van drugsdealers en -gebruikers, die hij omschreef als afval en ongedierte. De politie heeft die oproep opgepakt en houdt een officiele lijst van buitenrechtelijke executies bij, waar inmiddels meer dan 6000 namen op staan.

Ook gemaskerde eskaders schieten geregeld Filippino?s dood omdat ze beschuldigd worden van drugshandel of -gebruik. Iedere burger kan een ander aangeven bij de lokale overheid, die lijsten van verdachten bijhoudt. Volgens mensenrechtenorganisaties is het totale aantal slachtoffers in de afgelopen drie jaar rond de 30.000, veel hoger dan de politie zelf zegt.

Na de kritiek van Robredo sloeg Duterte op een onverwachte manier terug. Hij suggereerde dat de vice-president zelf maar eens het drugsprobleem moest aanpakken. Dat deed hij in eerste instantie in een appje, wat Robredo niet serieus nam. Maar gisteren maakte Duterte bekend dat hij haar officieel wil benoemen tot ?drugstsaar?, feitelijk tot co-voorzitter van het anti-drugscomite Icad.

De huidige Icad-voorzitter heeft eerder gezegd dat Robredo niets afweet van de aanpak van het drugsprobleem en zich er dus niet mee moet bemoeien. Maar na Duterte?s officiele bekendmaking zei hij ineens bereid te zijn tot samenwerking en wenste hij haar veel succes.

De vraag is wat Duterte denkt te bereiken met de benoeming van Robredo. Een woordvoerder van de president probeerde direct de verdenking weg te nemen dat het een opzetje is om haar in de val te laten lopen, zoals andere oppositiepolitici zeggen. ?Dit is een oprecht gebaar en een uitdaging?, zei de woordvoerder. ?Dit is haar kans, dit is haar moment. Ze zou dit moeten accepteren.?

Robredo liet woensdag weten dat ze de benoeming aanneemt, waarmee ze ook een positie krijgt in Duterte?s regering. In een reactie maakte ze duidelijk dat voor haar in de eerste plaats telt dat ze misschien iets kan doen aan de praktijk van wetteloze executies in haar land. ?Als dit de verandering is die het doden van onschuldige mensen kan stoppen en de daders ter verantwoording kan roepen, dan zet ik mijn schouders eronder.?

 

Verzonden vanuit Mail<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkIdU0986&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=m7YEvZsGETnzEl7uX6ryWF8b8Dtn4UeoEfYLBgRFTNY%3D&amp;reserved=0> voor Windows 10

 

- ---------------------------------------------------------------------------

Attachment: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapinc.org%2Ftemp%2F22gOh3IaDpfjg.html&amp;data=02%7C01%7C%7C29f39899ae0f441d862708d7682e0430%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637092419150341253&amp;sdata=sShPxf5dh70S%2FXNwO2MSB5qJrXKebQGv%2BvY%2FR70HHG0%3D&amp;reserved=0

- --

MAP-NL

 

------------------------------

 

End of Map-NL-Digest V2019 #90

******************************

 

--

MAP-NL-DIGEST

 

 

Home | nieuws okt(1) | Tactus | Dimence | De weg terug | wetenschappelijke publicaties | Cocaine | Cocaine foto | Heroine | Heroine foto | Cannabis | Cannabis foto | Amfetaminen | Amfetamine foto | Alcohol | Alcohol foto | Exctasy | Exctasy foto | GHB | GHB foto | Ketamine | Ketamine foto | Spice | Spice foto | 2-CB | 2-CB foto | Paddo's | Paddo's foto | Kratom | Kratom foto | Mephedrone | Mephedrone foto | Krokodil | krokodil foto | nieuwsarchief | mei 2020 |